Działania projektowe

Projekt „Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim”
PROJEKTY

Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim” był współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód”

Czytaj więcej »
Projekt „Lubelska Akademia Językowej Komunikacji”
PROJEKTY

LAJK-Lubelska Akademia Językowej Komunikacji

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Lubelska Akademia Językowej Komunikacji” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddz. 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Projekt był

Czytaj więcej »
Projekt „Europejski N@auczyciel”
PROJEKTY

Europejski N@auczyciel

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Europejski N@auczyciel” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddz. 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty . Okres realizacji projektu: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r. Dofinansowanie projektu

Czytaj więcej »
Projekt „IT w kształceniu zawodowym”
PROJEKTY

IT w kształceniu zawodowym

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „IT w kształceniu zawodowym” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2014

Czytaj więcej »
Projekt „Akademia Nowoczesnej Oświaty”
PROJEKTY

Akademia Nowoczesnej Oświaty

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Akademia Nowoczesnej Oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013. Dofinansowanie projektu w wysokości: 294 385,44 PLN. Celem głównym projektu

Czytaj więcej »
Skip to content