Działania projektowe

Projekt „Proaktywni 60+ na START”
PROJEKTY

Proaktywni 60+ na START

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Proaktywni 60+ na START” był dofinansowany ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Okres realizacji projektu: 02.05.2016 r. – 31.12.2016 r. Dofinansowanie projektu: 121.765,00 PLN. Głównym celem projektu było

Czytaj więcej »
Projekt „Młodzież NEET na START"
PROJEKTY

Młodzież NEET na START

Projekt „Młodzież NEET na START” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

Czytaj więcej »
Projekt „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”
PROJEKTY

Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj więcej »
Projekt „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”
PROJEKTY

Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

INFORMACJE O PROJEKCIE: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem

Czytaj więcej »
Projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”
PROJEKTY

Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe. Projekt zrealizował Związek

Czytaj więcej »
Skip to content