Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 18 lutego 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, Sala Transgranicznego Centrum Zarządzania nr 2.08

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, Sala Transgranicznego Centrum Zarządzania nr 2.08, II p.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 17 lutego 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21/23, sala nr 510

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21/23, sala nr 510, budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w głosowaniu na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, które potrwa do dn. 12 lutego 2020 r.

Do 12 lutego 2020 r. trwa głosowanie na nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji na okres 3 lat. Głosowanie na kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się na „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”. Głosy można oddać na jednego kandydata z każdego z dziesięciu obszarów.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie chcą w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w najbliższym 2020 r. zająć się m.in. utworzeniem Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w woj. lubelskim oraz organizacją Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP).

W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego z gorącą prośbą o oddanie głosów na 4 kandydatów reprezentujących Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie w różnych obszarach:

1. Wojciech Dec - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (obszar IX. Turystyka i krajoznawstwo).

2. Justyna Spryszak – Fundacja W Drodze w Lublinie (obszar II. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych).

3. Paweł Wiśniewski – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim (obszar VI: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych)

4. Ewa Rębecka – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie (obszar: VII. Kultura, sztuk, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób prosimy złożyć do 12 lutego 2020 r.:

1. do Biura FLOP w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 (wejście od strony ul. Krótkiej)

lub

2. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4,

lub,

3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

 

W załączeniu formularze poparcia kandydatów do RDPPWL:

Wojciec Dec_formularz 

Justyna Spryszak_formularz

Paweł Wiśniewski_formularz

Ewa Rębecka_formularz

 

Więcej na stronie

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-termin-glosowania-do-12-lutego-2020-roku/

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem końcowym „Standardy promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” 2016 opracowanego w ramach projektu „Lubelskie OPP na START …” realizowanego przez FLOP

 

Do pobrania:

Standardy kampanii społecznych w mediach publicznych. Raport końcowy.

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny 37-500 Jarosław, ul. Cerkiewna 3

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław – Przeworsk 37-500 Jarosław, ul. Cerkiewna 3, I piętro.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodzin, 22-100 Chełm, ul. Obłońska 20

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodzin, 22-100 Chełm, ul. Obłońska 20.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z wynikami raportu z badań A. Biały „Diagnoza potrzeb osób starszych (60+) w zakresie rozwoju aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego” 2019 w ramach projektu realizowanego przez FLOP

 

Do pobrania:

A. Biały „Diagnoza potrzeb osób starszych (60+) ..."

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z dn. 18.12.2019 z konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom” upowszechniającej wyniki projektu „Proaktywni 60+ do CELU” dofinansowanego z Rządowego Programu ASOS, który był realizowany przez FLOP

W dn. 18 grudnia 2019 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja „Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom”, upowszechniająca wyniki projektu „Proaktywni 60+ do CELU” dofinansowanego z Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020.  Realizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Czytaj więcej
W dn. 18 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników FLOP

W dn. 18 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych w Warszawie przy ul. Bracka 25

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych w Warszawie przy ul. Bracka 25, III piętro.

Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Czytaj więcej