Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 20 lutego 2017 r. w Puławach odbyły się szkolenia „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim” w ramach proejktu realizowanego przez FLOP

W dn. 20 lutego 2017 r. w Puławach uczestnicy Gr. 5 wzięli udział w szkoleniu „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim”. Szkolenia, w wymiarze 210 godz., odbywają się w ramach projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddz. 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/mlodzi-na-start-ndash-nowe-perspektywy-pracy-na-terenie-trojkata-turystycznego-kazimierz-dolny-ndash-naleczow-ndash-pulawy-1031.php

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim”

 

Więcej informacji w zakładce Projekty realizowane.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z "Rekomendacjami dotyczacymi poprawy sytuacji osób młodych znajdujacych sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim"
"Rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim" powstała w ramach realizacji projektu „Lubelskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.
 
Niniejsza publikacja stanowiąca zbiorcze opracowanie dotyczące sytuacji osób młodych, z uwzględnieniem sytuacji osób z grupy NEET oraz zawierająca wypracowane rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim jest przykładem konstruktywnej – partnerskiej współpracy międzysektorowej z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki i biznesu.
 
Do pobrania:
 
 
 
W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie w ramach projektu pt. „Proaktywni 60+ na START”

W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 60 przedstawicieli seniorów i organizacji pozarządowych, odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Czytaj więcej
W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków FLOP w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się "Spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia" dla członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z "Badania aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów - mieszkańców miasta Lublin" opracowane przez FLOP

ZAPRASZAMY do zapoznania się z "Badaniami aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów - mieszkańców miasta Lublin. Raportem z badań terenowych". Raport został opracowany w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

 

Do pobrania:

Raport z badań terenowych.PDF

ZAPRASZAMY 15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 na Konferencję „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

ZAPRASZAMY na Konferencję„LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM”. 
Konferencja odbędzie się w dn. 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Zgłoszenia przyjmowane do 12 grudnia 2016 r. poprzez formularz https://docs.google.com

 

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez FLOP

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

PROJEKT skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat:

zamieszkałych w powiecie puławskim 

bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym osób z niepełnosprawnościami

mających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne 

nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu

 

OFERUJEMY WSPARCIE:

doradztwo zawodowe - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (śr. 4 godz./uczestnika)

pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr. 4 godz./uczestnika), w tym pomoc w znalezieniu pracy

warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne (7 godz.) 

wybrane szkolenie (90 godz.) z branżowym językiem angielskim (120 godz.) podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem:

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY 

KELNER–BARMAN-BARISTA 

RECEPCJONISTA W HOTELARSTWIE 

płatne 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców

 

ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/godz. brutto z pochodnymi pracodawcy

stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc brutto z pochodnymi pracodawcy

zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staże zawodowe 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22

tel.: 81 533 12 17 

biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl

Można też zgłaszać się poprzez formularz elektroniczny: https://docs.google.com/

Więcej o projekcie na stronie: http://www.flop.lublin.pl/

 

DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie.PDF

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy.PDF

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy.DOC

Zał. 2_Oświadczenie uczestnika.PDF

Zał. 3_Oświadczenie uczestnika 2.PDF

 
W dn. 9 listopada 2016 r. odbyła się „Kawiarenka Obywatelska” w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona w Lublinie w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” ASOS, który realizuje FLOP.

W dn. 9 listopada 2016 r. odbyła się „Kawiarenka Obywatelska” w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona w Lublinie przy ul. Lubartowska 29. Spotkanie z udziałem 20 przedstawicieli seniorów i organizacji pozarządowych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Celem „Kawiarenek Obywatelskich” jest znalezienie odpowiedzi - Czy Lublin jest miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkania będą też służyć wypracowaniu w sposób partycypacyjny przez same środowisko senioralne rekomendacji dla Rady Seniorów Miasta Lublin dot. poprawy jakości życia osób starszych w mieście. Spotkanie w dzielnicy Śródmieście w Lublinie prowadził Wojciech Dec – Animator lokalny.  Podczas kawiarenki Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności, przedstawił zasady realizacji inicjatywy lokalnej, która jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się ze Standardami promocji kampanii społecznych w mediach publicznych opracowanych przez FLOP

Zapraszamy do zapoznania się ze „Standardami promocji kampanii społecznych w mediach publicznych. Raport końcowy wypracowany w ramach projektu "Lubelski OPP na START - wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

 

 

Standard promocji kampanii społecznych w mediach publicznych

Czytaj więcej