Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017. Do wygrania granty do 5000 zł

Jeżeli działasz w młodej organizacji pozarządowej na terenie woj. lubelskiego? 
Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje? 
Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?

Jeśli TAK - zapraszamy do konkursu na mikrodotacje, możesz wygrać 5000 zł

Aktywuj lokalne działania!

Czytaj więcej
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017. Ruszył nabór Animatorów Lokalnych w woj. lubelskim

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, poszukuje Animatorów Lokalnych w każdym z 12 powiatów w woj. lubelskim (m. Lublin, m. Biała Podlaska, bialskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego).

Czytaj więcej
Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do udziału w projekcie „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

                                                                                                    

                      

 

ZAPRASZAMY! Organizacje Pozarządowe do udziału w projekcie „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 13.03.2017r., a zakończy dnia 10.04.2017r. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do współpracy przy realizacji projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAPRASZAMY do współpracy przy realizacji projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch oferentów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W Projekcie zaplanowano udzielenie blisko 100 mikrodotacji w wysokości do 5.000 PLN dla małych organizacji pozarządowych, grup samopomocowym oraz grup nieformalnych z woj. lubelskiego.

Już niebawem ogłosimy konkurs grantowy w ramach projektu. Planowany termin naboru projektów: 1 - 30 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej
W dn. 20 lutego 2017 r. w Puławach odbyły się szkolenia „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim” w ramach proejktu realizowanego przez FLOP

W dn. 20 lutego 2017 r. w Puławach uczestnicy Gr. 5 wzięli udział w szkoleniu „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim”. Szkolenia, w wymiarze 210 godz., odbywają się w ramach projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddz. 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/mlodzi-na-start-ndash-nowe-perspektywy-pracy-na-terenie-trojkata-turystycznego-kazimierz-dolny-ndash-naleczow-ndash-pulawy-1031.php

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim”

 

Więcej informacji w zakładce Projekty realizowane.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z "Rekomendacjami dotyczacymi poprawy sytuacji osób młodych znajdujacych sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim"
"Rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim" powstała w ramach realizacji projektu „Lubelskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.
 
Niniejsza publikacja stanowiąca zbiorcze opracowanie dotyczące sytuacji osób młodych, z uwzględnieniem sytuacji osób z grupy NEET oraz zawierająca wypracowane rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim jest przykładem konstruktywnej – partnerskiej współpracy międzysektorowej z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki i biznesu.
 
Do pobrania:
 
 
 
W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie w ramach projektu pt. „Proaktywni 60+ na START”

W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 60 przedstawicieli seniorów i organizacji pozarządowych, odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Czytaj więcej
W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków FLOP w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 15 grudnia 2016 r. odbyła się "Spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia" dla członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z "Badania aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów - mieszkańców miasta Lublin" opracowane przez FLOP

ZAPRASZAMY do zapoznania się z "Badaniami aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów - mieszkańców miasta Lublin. Raportem z badań terenowych". Raport został opracowany w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

 

Do pobrania:

Raport z badań terenowych.PDF