Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Wyniki konkursu grantowego na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, w projekcie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego z Programu FIO edycja 2020 r.

Przedstawiamy listę rankingową projektów w konkursie grantowym na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu FIO edycja 2020.  Na konkurs zgłoszono łącznie 305 projektów. Dofinansowanie otrzymało 66 najlepiej ocenionych projektów, na łączną kwotę 300 628,00 zł.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały dotację, w najbliższym czasie będą o tym poinformowani e-mailem przez przydzielonych opiekunów projektów oraz poproszeni o przygotowanie danych do umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy ocena formalna będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, Wnioskodawcy będą poproszeni o ewentualne uzupełnienia.

Prosimy sprawdzać e-maile podane we wniosku i na nie odpowiadać. W przypadku braku dostarczenia kompletu danych w terminie do 7 dni roboczych od wysłania e-maila z informacją o dofinansowaniu projektu, dotacja przechodzi na kolejną organizację znajdującą się na liście rezerwowej.

Pragniemy poinformować, że przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Prośbę o informację dot. szczegółowej punktacji w karcie oceny merytorycznej oraz uwagi ekspertów oceniających projekt, prosimy kierować wyłącznie na e-mail: flzb@lbl.pl. Prośbę prosimy kierować wyłącznie z e-maila, na który został złożony dany wniosek w terminie do końca czerwca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

https://lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2020,116

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-4-1295.php

Po pobrania:

Lista rankingowa ocenionych projektów FIO 4 edycja 2020

 

Termin naboru wniosków w ramach konkursu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" został przedłużony do 5 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że termin naboru wniosków w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 został przedłużony do 5 kwietnia 2020 r.

Zespół projektowy podjął taką decyzję po rozpatrzeniu wszystkich próśb potencjalnych grantobiorców zgłaszających trudności związane z sytuacją epidemiologiczną koronowirusa w kraju (większe niż zwykle obciążenie Internetu, problemy komunikacyjne oraz inne problemy). W związku z tym niektóre organizacje i grupy nieformalne nie mogły dokończyć swoich wniosków w terminie do 31 marca 2020 r.. Organizacje które złożyły wniosek w terminie informujemy, że w przypadku takiej samej liczby punktów przy ocenie oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście projektów do dofinansowania.

Więcej na stronie: https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

 

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4"

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4". Szkolenia realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odbywają się w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowanego z Programu FIO w 12 powiatach woj. lubelskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu FIO

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego z Programu FIO

💡O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne/samopomocowe mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

💡1 - 31 marca 2020 - termin składania wniosków

💡3-19 marca 2020 - w każdym powiecie odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosku

💡Lista animatorów którzy pomagają przy wypełnianiu wniosków, dokumenty konkursowe, formularz wniosku on-line, oferta organizacji warsztatów oraz inne informacje o projekcie są dostępne na stronie www.forum.lublin.pl oraz www.lubelskielokalnie.lbl.pl.

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu FIO

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim w okresie: 1 stycznia - 30 listopad 2020 r.

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-4-1295.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 18 lutego 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, Sala Transgranicznego Centrum Zarządzania nr 2.08

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, Sala Transgranicznego Centrum Zarządzania nr 2.08, II p.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 17 lutego 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21/23, sala nr 510

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21/23, sala nr 510, budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w głosowaniu na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, które potrwa do dn. 12 lutego 2020 r.

Do 12 lutego 2020 r. trwa głosowanie na nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji na okres 3 lat. Głosowanie na kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się na „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”. Głosy można oddać na jednego kandydata z każdego z dziesięciu obszarów.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie chcą w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w najbliższym 2020 r. zająć się m.in. utworzeniem Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w woj. lubelskim oraz organizacją Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP).

W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego z gorącą prośbą o oddanie głosów na 4 kandydatów reprezentujących Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie w różnych obszarach:

1. Wojciech Dec - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (obszar IX. Turystyka i krajoznawstwo).

2. Justyna Spryszak – Fundacja W Drodze w Lublinie (obszar II. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych).

3. Paweł Wiśniewski – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim (obszar VI: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych)

4. Ewa Rębecka – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie (obszar: VII. Kultura, sztuk, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób prosimy złożyć do 12 lutego 2020 r.:

1. do Biura FLOP w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 (wejście od strony ul. Krótkiej)

lub

2. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4,

lub,

3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

 

W załączeniu formularze poparcia kandydatów do RDPPWL:

Wojciec Dec_formularz 

Justyna Spryszak_formularz

Paweł Wiśniewski_formularz

Ewa Rębecka_formularz

 

Więcej na stronie

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-termin-glosowania-do-12-lutego-2020-roku/

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem końcowym „Standardy promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” 2016 opracowanego w ramach projektu „Lubelskie OPP na START …” realizowanego przez FLOP

 

Do pobrania:

Standardy kampanii społecznych w mediach publicznych. Raport końcowy.

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny 37-500 Jarosław, ul. Cerkiewna 3

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w biurze Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław – Przeworsk 37-500 Jarosław, ul. Cerkiewna 3, I piętro.

Czytaj więcej