Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRSZAMY do obejrzenia webinarium www.JawnaGmina.pl

Webinarium przedstawia sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Webinarium www.JawnaGmina.pl

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 października 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 października 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 16 października 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 16 października 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 14 października 2020 r. o godz. 17.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 4

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 14 października 2020 r. o godz. 17.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 4. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z 29 września 2020 r. z seminarium „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”

W dn. 29 września 2020 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”. Spotkanie zorganizowali Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO 1a). Projekt jest realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 6 października 2020 r. o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Wolontariatu w Kraśniku

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 6 października 2020 r. o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Wolontariatu w Kraśniku przy ul. Klasztornej 3. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 i Konwentu zorganizowanych w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 oraz Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna VII edycja LFIP oraz Konwent odbywały się w nietypowych warunkach spowodowanych epidemią COVID-19. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, tegoroczne największe 2-dniowe Święto Lubelskich NGO po raz pierwszy odbywało się częściowo w formie stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line i webinariów. Dzięki temu wydarzenie o charakterze regionalnym, mogło być „na żywo” obserwowana w całym kraju.

Czytaj więcej
W dn. 22 września 2020 r. podczas Gali III Sektora FLOP otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

W dn. 22 września 2020 r. podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego - za wieloletnie wzmacnianie procesu sieciowania i federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.