Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 25 kwietnia 2019 r. na spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Zapraszamy w dn. 25 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 na spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia projektu, w tym program i harmonogram zajęć itp. Uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi i propozycje dot. realizacji projektu.

Rormularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne  otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” na stronie https://docs.google.com/forms

Więcej informacji o projekcie: 

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

Zapraszamy do udziału w projekcie "Proaktywni 60+ do CELU" realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Termin realizacji: 01.03.2019 r. - 31.12.2019 r.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

ZAPRASZAMY w dn. 8 marca 2019 r. na konferencję w ramach projektu „Żyj bez stresu, żyj bez bólu - Uniwersytecki Program Edukacyjny” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na wykłady inauguracyjne w ramach projektu „Żyj bez stresu, żyj bez bólu - Uniwersytecki Program Edukacyjny” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata: 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medycznym w Lublinie w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i TERPĄ Sp. z o.o. Sp. k.

Wykłady inauguracyjne to konferencja, której celem jest zrzeszenie społeczności lokalnej wokół problematyki bólu, ale również ułatwienie dostępu do wiedzy akademickiej i propagowanie zachowań, które prowadzą do poprawy jakości życia.

Termin: 8 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, Aula Audytorium Maximum.

 

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/2019 dot. wyboru wykonawcy usługi cateringowej dla 100 uczestników wykładu inaugurującego w dn. 8 marca 2019 r. w ramach projektu „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny”

W związku z realizacją projektu pt. „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.02.00-00-T229/18-00), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/2019 na usługę cateringową, na którą składa się serwis kawowy i zimne przekąski dla 100 uczestników wykładu inauguracyjnego w dn. 8 marca 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Czytaj więcej
W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” zorganizowana przez FLOP

W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. (Niemcy). W konferencji wzięło udział blisko 70 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych zajmujących się obszarem opieki psychiatrycznej na Lubelszczyźnie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w Konkursie Grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego z Programu FIO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2019 r.:
1 – 22 luty 2019 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.
1 - 28 luty 2019 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 marca – 30 kwietnia 2019 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.
1 maja – 30 września 2019 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na polsko-niemiecką konferencję „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58

ZAPRASZAMY na polsko-niemiecką konferencję „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58.

Czytaj więcej
ZAPRASZMY do zapoznania się z publikacją „Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim”

Publikacja „Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim” została wydana przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

Przewodnik zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom. Jest bazą danych o instytucjach udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, a także organizacjach pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie woj. lubelskiego.

 

Do pobrania:

Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej ...

ZS FLOP dołączył 29 grudnia 2018 r. do grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Dostępności w ramach rządowego programu Dostępność Plus

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarzdowych dołączył do  grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Dostępności w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Uroczyste podpisanie Partnerstwa odbyło się 29 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

 Więcej na stronie:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/

W dn. 18 grudnia 2018 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników ZS FLOP

W dn. 18 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej