Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Konsultacje programu LFIP 2018 r. i Konwentu organizowanego w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w konsultacjach programu Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 r., które odbędzie się w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. LFIP 2018 jest przygotowywany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Integralną częścią LFIP 2018 będzie Konwent NGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Prosimy do głosowania do dn. 26 czerwca 2018 r. do godz. 15 na zaproponowane tematy i/lub zgłoszenie własnych propozycji:

- 4 prelekcji w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- panelu dyskusyjnego w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- 8 warsztatów w dn. 5 października 2018 r. (drugi dzień LFIP 2018). Uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z czterech warsztatów w Sesji I oraz w jednym z czterech warsztatów w Sesji II (warsztaty będą prowadzone równolegle).

 

Ankietę do głosowania można pobrać na stronie:

https://docs.google.com

 

ZAPRASZAMY w dn. 13 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie

W dn. 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Wieniawski w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie. Jednym z tematów Walnego Zebrania FLOP była organizacja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października w Lublinie. LFIP 2018 będzie przygotowany przez FLOP i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 18 czerwca 2018 r. na spotkanie Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. 

Głównym celem projektu jest stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy społecznej, kierującej się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem psychiatrycznym.

Spotkanie sieci odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.30, miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, IV piętro sala 469 A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.06.2018 r. telefonicznie 81/ 533 12 17 lub mailem: katarzyna.flop@gmail.com

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020. Spotkanie z udziałem przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - III edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W projekcie zaplanowano realizację łącznie 12 Kawiarenek Obywatelskich, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat - co należy zrobić, aby Lublin był miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkanie w dzielnicy Śródmieście w Lublinie prowadzili: Wojciech Dec – Animator lokalny oraz Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności.

Czytaj więcej
W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu badawczego "Lubelskie Gwarancja na START…” Poddz. 2.6 POWER realizowanego przez ZS FLOP

W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu "Lubelskie Gwarancja na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Poddz. 2.6 POWER.

Projekt badawczy realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki i Fundacją Wolności.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń nt wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie lubelskim.

Więcej:

https://radio.lublin.pl/news/urzedy-wciaz-nie-zawsze-przyjazne-dla-niepelnosprawnych

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W dn. 24.04.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

  1. Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,
  2. Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
W dn. 27 marca 2018 r. odbyło się z okazji Świąt Wielkanocnych spotkanie dla członków, pracowników i współpracowników FLOP w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 27 marca 2018 r. odbyło się z okazji Świąt Wielkanocnych tradycyjne spotkanie „jajeczko” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie było okazją do złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń oraz zapoznania się z planowanymi działaniami FLOP w 2018 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe (ZM1-5) w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 27 marca 2018 r. w Lublinie na spotkanie członków regionalnej Sieci w projekcie pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”

ZAPRASZAMY na spotkanie członków regionalnej Sieci w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt partnerski jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

W skład Sieci wchodzą działające na Lubelszczyźnie organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które wspierane są przez instytucje publiczne. Podstawę Sieci stanowią profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

Spotkanie odbędzie w dn. 27 marca 2018 r. w godz. 10.00-12.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60, Sala Bankietowa (parter).

.

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie

 

Do pobrania:

Program spotkania członków Sieci.PDF

 

W dn. 16 marca 2018 r. w ZZS w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi współfinansowana ze środków Aktion Mensch e.V. w projekcie „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim”

W dn. 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi. Podczas spotkania rozmawiano o przyczynach występowania choroby oraz o sposobach radzenia sobie z nią w życiu codziennym. Wykład prowadziła dr n. med. Bożena Śpila, psychiatra, która zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu w ramach Poradni Przyklinicznej SPSK nr 1 w Lublinie, Alpha i Insignis. Wykład odbył się w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt partnerski jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Więcej na stronie:

https://gazetabilgoraj.pl/artykul/co-warto-wiedziec-o/403031

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,15704,0,0,0,Autyzm-konferencja-w-ZSS.html