Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 na Konferencję „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

ZAPRASZAMY na Konferencję „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM”. Konferencja odbędzie się w dn. 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – Edycja II” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane do 12 grudnia 2017 r. poprzez formularz elektroniczny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo2INrAi76-T5ATkh-q0Jth70wrmO1_jTu34j_j_PNBmN-g/viewform

 

Do pobrania:

Program Konferencji 13.12.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru doradców świadczących usługi doradcze dla 5 Zesp. Monitoringowych monitorujących jednostki administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5), w wymiarze łącznie 305 godz. (śr. 61 godz./ZM, 1 godz. = 60 minut).  W skład każdego 3-osobowego ZM1-5 wchodzą: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu oraz ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie ZM1-5 zajmują się realizacją badań w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej
W dn. 27 listopada 2017 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim

W dn. 27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lubliniebprzy ul. Grottgera 4 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii.

W skład sieci wejdą organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę działania sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie. Ponadto do udziału w sieci współpracy zaproszone będą również m.in.: kliniki psychiatryczne, Akademia Medyczna w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sieć będzie też nawiązywać kontakty z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sieć na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim stworzy wygodną platformę do współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin oraz będzie instrumentem wpływania na postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie.

 

ZAPRASZAMY 27 listopada 2017 r. do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim, które odbędzie się w dn. 27 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 063.

 

Czytaj więcej
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), w ramach realizowanego projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze szacowanie wartości przedmiotu zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie pt. "Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim" realizowanego przez FLOP i Parytet Bawarski

Więcej o projekcie na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w dn. 12-13 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 12-13 października 2017 r. odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Współorganizatorem LFIP 2017 była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  Integralną częścią LFIP 2017 był „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizowany po raz czwarty LFIP stał się cykliczną imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz największych corocznych wydarzeń promujących rozwój Lubelszczyzny i współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej
„Federalizacja III Sektora, jako skuteczne narzędzie zwiększania roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym” materiał z Konferencji „Dobro wspólne w projektach Działaj Lokalnie i Lubelskie Lokalnie – Mikroprojekty FIO"

W dn. 29 września 2017 r. w Biłgoraju podczas Konferencji „Dobro wspólne w projektach Działaj Lokalnie i Lubelskie Lokalnie – Mikroprojekty FIO” miałem przyjemność omówić temat „Federalizacja III Sektora, jako skuteczne narzędzie zwiększania roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym”. Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP.

Sektor obywatelski, aby mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Polski, musi być obecny w przestrzeni publicznej. Dla sektora publicznego liczy się nie tyle siła argumentów, ale liczebna reprezentacja. Naturalnym przedstawicielem sektora obywatelskiego są NGO. Z kolei NGO są reprezentowane przez federacje (np. związki stowarzyszeń). Niestety NGO są w życiu publicznym marginalizowane. Sektor obywatelski, aby mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Polski, musi być obecny w przestrzeni publicznej. Im większą liczbę NGO reprezentuje federacja, tym mocniejszy ma mandat społeczny, a tym samym korzystniejszą pozycje w negocjacjach z administracją publiczną. Czy zatem słuszna jest wiara, że „razem można więcej”? Czy proces federalizacji III Sektora stwarza realną szansę na wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym?

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 12-13 października 2017 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym

Zapraszamy w dn. 12-13 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 (dzień pierwszy) oraz w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1 (dzień drugi). W LFIP 2017 mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie woj. lubelskiego.

Organizatorami konferencji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Integralną częścią LFIP 2017 będzie Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym realizowany w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 

 

 

 

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 12-13 października 2017 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym

W dn. 12-13 października 2017 r. odbędzie się regionalna konferencja „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017” (LFIP 2017) połączona z „Konwentem - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”. Wydarzenie promujące województwo lubelski będzie zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 2 (dzień pierwszy) oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1 (dzień drugi). 
Organizatorami konferencji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Integralną częścią LFIP 2017 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” oraz jako wydarzenie towarzyszące uroczysta Gala III Sektora. 
W tym dwudniowym święcie III Sektora weźmie udział blisko 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego. Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest cykliczną imprezą, która ma szanse na stałe wpisać się w kalendarz największych corocznych wydarzeń promujących rozwój Lubelszczyzny i współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia przez formularz elektroniczny na stronie:

https://docs.google.com