Kontakt


BIURO FLOP

Związek Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53 
20-076 Lublin
tel. 81 533 12 17, 791 306 086
biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl 
REGON: 431238297
NIP: 712-25-96-144
KRS: 0000009613 
Nr konta: 16 1140 1094 0000 3254 0000 1001 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy podać w tytule temat wiadomości np.:
• w sprawie uzyskania wsparcia skierowanego do organizacji członkowskich FLOP,
• w sprawie przystąpienia organizacji do FLOP,
• w sprawie zamówienia usługi (doradztwo, szkolenie, audyt dostępności itp.).

Skip to content