Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest największą regionalną federacją organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelska "Standardy NGO bez barier"
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Standardy NGO bez barier”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących

Czytaj więcej »
Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską "Dostępne NGO = NGO bez barier"
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 20 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego  w dn. 20 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie odbędzie się w

Czytaj więcej »
Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w dn. 30 września 2021 r.
AKTUALNOŚCI

W dn. 30 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na odległość przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams

W dn. 30 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na odległość online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. aplikacji Microsoft Teams. Ze względu na obecną epidemię COVID-19 Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO zorganizowanych w dn. 21-22 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 21-22 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się VIII edycja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP 2021) realizowana wspólnie z Lubelskim Forum NGO. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku

Czytaj więcej »
Nagrody Trzeciego Sektora przyznane przez RDPP WL
AKTUALNOŚCI

W dn. 21 września 2021 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego po raz kolejny przyznała swoje nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

W dn. 21 września 2021 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego po raz kolejny przyznała swoje nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Nagrody Trzeciego Sektora w czterech kategoriach zostały wręczone laureatom podczas

Czytaj więcej »
Nagrody ZS FLOP „Złoty Parasol NGO”
AKTUALNOŚCI

W dn. 21 września 2021 r. FLOP podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO, przyznał swoje nagrody „Złoty Parasol NFO”

W dn. 21 września 2021 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał swoje nagrody „Złoty Parasol NFO” w czterech kategoriach: I. „ZŁOTY PARASOL

Czytaj więcej »
Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami
AKTUALNOŚCI

W dn. 19 września 2021 r. odbyła się w Lublinie trzecia Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

W dn. 19 września 2021 r. odbyła się w Lublinie trzecia Kawiarenka Obywatelska pt.  „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami” w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Spotkanie było integralną XVII Lubelskiego

Czytaj więcej »
Kawiarenka obywatelska . „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami”
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i studentów w dn. 19 września 2021 r. o godz. 10.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i studentów w dn. 19 września 2021 r. o godz. 10.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami” w

Czytaj więcej »

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 20 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy jak skutecznie wdrażać standardy dostępności. Chodzi o to, aby powszechnie prospołeczność była kojarzona z dostępnością.

W dostępności nie ma drogi na skróty. Stąd istnieje potrzeba – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów stosowania zasad dostępności – dedykowanych specjalnie dla NGO, które uwzględniałyby specyfikę działania sektora pozarządowego działającego odmiennie niż sektor publiczny. W tym zakresie istnieje potrzeba przygotowania sektora pozarządowego do procesu powoływania Koordynatorów ds. dostępności. Uczestnicy Kawiarenek Obywatelskich będą mogli zapoznać się z ofertą przystąpienia do regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało utworzone w ramach nowego projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 15 października 2021 r. (piątek) w formularzu zgłoszeniowym: https://tiny.pl/9r837

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie projektu:
https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską "Dostępne NGO = NGO bez barier"

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

WSPÓŁPRACA

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content