Projekt „Akademia Aktywnym być!”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt “Akademia Aktywnym być!” był dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Okres realizacji: 11.02.2014 r.-30.09.2014 r.

Celem głównym projektu było wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  • zwiększenie udziału w lokalnym życiu społecznym studentów z Lublina w ich lokalnych społecznościach,
  • zwiększenie partycypacji młodzieży w sferze lokalnej oraz zwiększenie ich motywacji i aktywności społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej u studentów z Lublina,
  • wzrost wiedzy nt. znaczenia lokalnej polityki samorządowej wśród młodzieży z miasta Lublin,
  • zwiększenie zainteresowania działalnością lokalną wśród młodzieży w mieście Lublin,
  • wzrost świadomości społecznej wśród młodych mieszkańców miasta Lublin,
  • wzrost aktywności społecznej wśród młodych na terenie miasta Lublin

Grupę docelową projektu stanowili studenci lubelskich uczelni wyższych chcący działać w swojej społeczności lokalnej poprzez zwiększenie swojej motywacji i aktywności w życiu społecznym.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1. Coaching społeczno-motywujący – zapoznanie się, nawiązanie więzi grupowych, wypracowanie metod pracy w grupie

DZIAŁ. 2. warsztaty obywatelskie – teoria samorządności – zapoznanie z zasadami prawnymi samorządu, przedstawienie możliwości oddziaływania obywatela, waga jednego głosu w wyborach, co to są NGO’s

DZIAŁ. 3. Wolontariat – jego formy i korzyści jakie niesie, jak zostać wolontariuszem i jak działają organizacje skupiające wolontariuszy?

DZIAŁ. 4. Lokalność – mapki dzielnic uwzględniające NGO’s działające na jej terenie, władze samorządowe – czyli jak aktywnie kreować życie dzielnicy

DZIAŁ. 5. NGO – podstawy prawne, aspekty funkcjonowania – prawa, obowiązki, przywileje, działalność statutowa. Tworzenie misji, strategii i budżetu NGO.

DZIAŁ. 6. Pozyskiwanie środków dla NGO – źródła finansowania oraz metody pozyskiwania środków finansowych (fundraising). Organizacja 6 inicjatyw lokalnych zgłoszonych i zorganizowanych przez uczestników projektu finansowanych w ramach działań projektowych (maksymalnie 3000,00 zł jedna).

 

Skip to content