Działania projektowe

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”
PROJEKTY

Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

INFORMACJA O PROJEKCIE: Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
PROJEKTY

Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” był dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowch w partnerstwie z Fundacją Współpracy Regionalnej „EUROPROGRES” i EUROSOZIAL

Czytaj więcej »
Projekt „Akademia Aktywnym być!”
PROJEKTY

Akademia Aktywnym być!

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt “Akademia Aktywnym być!” był dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Okres realizacji:

Czytaj więcej »
Projekt „Lubelska Busola - wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi”
PROJEKTY

Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJE O PROJEKCIE:Projekt „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddz. 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt był realizowany przez FLOP

Czytaj więcej »
Skip to content