Władze FLOP

ZARZĄD

Zdjęcie: Wojciech Dec

Wojciech Dec - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 15 lat związany z sektorem pozarządowym i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 r. Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), a od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie jest członkiem wielu ciał opiniodawczo-doradczych m.in.: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP S.A. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oceniający projekty społeczne w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
e-mail: wojciech.dec@wp.pl

Zdjęcie: Justyna Spryszak

Justyna Spryszak - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe doradztwo zawodowe na Wydziale Nauk Społecznych – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wiceprezes Fundacji „W Drodze”. Od 2013 r. pracuje w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, obecnie na stanowisku Koordynator Biura FLOP, prowadzi sekretariat biura, rejestr organizacji członkowskich, odpowiada za kontakty z organizacjami członkowskimi FLOP. Posiada doświadczenie w pracy przy projektach społecznych, brała udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
e-mail: justyna.spryszak@gmail.com

Zdjęcie: Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.
e-mail: kontakt@krzysztofjakubowski.pl

Tomasz Studziński - Członek Zarządu

Zdjęcie: Paweł Wiśniewski

dr Paweł Wiśniewski - Członek Zarządu

Działacz społeczny i prawnik, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie i współpracownik Kolegiów Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Biłgoraju. Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Regionalny w Lublinie. Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego i Komitetu Akredytacyjnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Powołany przez Marszałka Województwa Lubelskiego do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych i praktycznych z zakresu prawa, polityki społecznej, ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego oraz usług społecznych. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, przemocy domowej oraz badania jakości usług społecznych, w szczególności usług reintegracji społecznej i zawodowej. Jest pomysłodawcą powołania i prezesem Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Redaktorem Naczelnym wydawanego przez fundację czasopisma Zatrudnieniesocjalne.pl, a także Dyrektorem, prowadzonej przez fundację, Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodka Wsparcia Podmiotów Reintegracyjnych. Od kilka lat zajmuje się tematyką usług społecznych, w szczególności wdrażaniem ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych. Wspiera gminy i ośrodki pomocy społecznej w przekształcaniu z OPS w centra, autor jedynej na rynku publikacji na ten temat. Twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie i inicjator powołania Konwentu Centrów Usług Społecznych, funkcjonującego przy Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.
e-mail: pawel.wisniewski@pawelwisniewski.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Rębecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bożena Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej

Monika Zielińska – Członek Komisji Rewizyjnej

Skip to content