Biblioteka FLOP

Diagnoza potrzeb osób starszych (60+) w zakresie rozwoju aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego

Raport z badań przeprowadzonych w wybranych dzielnicach Lublina. Lublin 2019.
Arkadiusz Biały

SENIORZY 60+ AKTYWNI OBYWATELE

Raport z badań przeprowadzonych w wybranych dzielnicach Lublina. Lublin 2017.
Arkadiusz Biały


Okładka Standardów Promocji Kampanii Społecznych w mediach publicznych

STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH w mediach publicznych

RAPORT KOŃCOWY wypracowany w ramach projektu „Lubelski OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Lublin 2016.
Red. Wojciech Dec. Piotr Marzęda. Iwona Kędziera. Ewa Mateuszuk. Andrzej Juros. Zygmunt Klimczuk

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LUBLINIE

Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem wywiadu. Lublin 2013.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W LUBLINIE

Wyniki badań fokusowych. Lublin 2013.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały

AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W LUBLINIE

Analiza na podstawie danych zastanych. Lublin 2013.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały

ŚWIAT LUBELSKICH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH: OD UCZESTNICTWA SPOŁECZNEGO DO PRACY

Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań. Lublin 2013.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały

KIERUNKI ROZWOJU DIALOGU OBYWATELSKIEGO. WSPÓŁPRACA GMINY LUBLIN Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

Analiza wyników badań. Lublin 2014.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały

Aktualizacja Gminnej strategii integracji społecznej w Adamowie na lata 2014 2020

Raport z badań przeprowadzonych wśród liderów społeczności lokalnych. Lublin 2015.
Red. Andrzej Juros, Arkadiusz Biały, Katarzyna Wierzbicka-Frydrych

STANDARD KOMUNIKACJI i WIZUALIZACJI WEWNĘTRZNEJ i ZEWNĘTRZNEJ Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Standard wypracowany w ramach projektu „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lublin 2015.
Zygmunt Klimczuk

STANDARD WYMIANY INFORMACJI i ZASOBÓW Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Standard wypracowany w ramach projektu „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lublin 2015.
Wojciech Dec

STANDARD KOMUNIKACJI i WIZUALIZACJI WEWNĘTRZNEJ i ZEWNĘTRZNEJ Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Standard wypracowany w ramach projektu „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lublin 2015.
Zygmunt Klimczuk

BIBLIOTEKA FLOP

Skip to content