Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Doradztwo i Kariera - aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami”

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt „Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami” był realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS we współpracy z FLOP. Projekt był współfinansowany przez PFRON. Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.03.2017 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 592.680,00 PLN.

Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są powrotem bądź wejściem na otwarty rynek pracy. W realizacji celu będą ich wspomagać profesjonalni specjaliści – doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog i prawnik, zatrudnieni w ramach projektu w Regionalnych Biurach Doradztwa i Kariery. Regionalne Biura Doradztwa i Kariery będą działały w województwach: lubuskim, małopolski, lubelskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, siedziby biur mieściły się będą odpowiednio w Zielonej Górze, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Olsztynie. Koordynacją pracy Biur Regionalnych będzie zajmowało się Biuro Zarządzające w Warszawie, które również odpowiadało będzie za realizację projektu jako całości.

Realizowane były warsztaty mające na celu zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, tym samym wzmożenia ich aktywności na rynku pracy oraz podniesienia kluczowych umiejętności poruszania się po nim. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów Biur DiK. Oprócz tego przeprowadzone zostaną także szkolenia tematyczne Biura Regionalne dostępne były dla beneficjentów przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Biura Regionalne oraz Biuro Zarządzające były w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym, ponad to projekt przewiduje spotkanie wszystkich biur w celu omówienia sytuacji w projekcie, dzielenia się dobrymi praktykami, wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Skip to content