Zdjęcia z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych

Zapraszamy na relację z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych

Jak rozwijać miasta bez barier, aby były dostępne dla ludzi? Trzeba słuchać tych, którzy je tworzą. Miasta są dla ludzi. Miasta bez ludzi, to tylko – budynki, ulice i puste przestrzenie. Dostępność jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Miasto bez barier oznacza zapewnieni dostępności przestrzeni publicznej, transportu publicznego i budynków. Dostępność to również usuwanie barier […]

Zapraszamy na relację z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych Read More »

Relacja z konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier”, podsumowującej wyniki projektu „Dostępne NGO na PLUS”, zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ZAPRASZAMY na relację z konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier”, podsumowującej wyniki projektu „Dostępne NGO na PLUS”, zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W dniu 12 grudnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) odbyła się  regionalna konferencja „Dostępne NGO = NGO bez barier”, upowszechniająca wyniki projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego

ZAPRASZAMY na relację z konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier”, podsumowującej wyniki projektu „Dostępne NGO na PLUS”, zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Read More »

Zaproszenie na webinarium: Dostępność w usługach społecznych

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) we współpracy Uczelnią Korczaka-Akademią Nauk Stosowanych Wydz. Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, zapraszają w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”. W 2023 roku przypada 11. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych. Konwencja stanowi pierwszy światowy dokument prawny zmieniający

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych” Read More »

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) we współpracy Uczelnią Korczaka-Akademią Nauk Stosowanych Wydz. Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, zapraszają w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”. W 2023 roku przypada 11. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych. Konwencja stanowi pierwszy światowy dokument prawny zmieniający

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych” Read More »

Plakat konferencja: „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania”

Zapraszamy w dniu 12 grudnia 2023 r. na konferencję „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i przedsiębiorców z woj. lubelskiego, w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 do udziału w  regionalnej konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul.

Zapraszamy w dniu 12 grudnia 2023 r. na konferencję „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Read More »

Zaproszenie na webinarium: Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności

ZAPRASZAMY w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) zaprasza w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności”. Celem standardu jest wewnętrzny monitoring wdrażania przez organizacje pozarządowe zasad dostępności. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Podstawą metody jest zbiór czterech wypracowanych standardów „NGO bez barier –

ZAPRASZAMY w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności” Read More »

Okładka: NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” Read More »

Zaproszenie na webinarium: Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

ZAPRASZAMY w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych”. Celem standardu jest przybliżenie ogólnych zasad zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi.

ZAPRASZAMY w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych” Read More »

Zaproszenie na webinarium: Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności"

ZAPRASZAMY w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności NGO”. Partnerstwa międzysektorowe mogą stanowić podstawę do generowania nowych rozwiązań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Webinarium będzie połączone z X. posiedzeniem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

ZAPRASZAMY w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności” Read More »

Zaproszenie na webinarium: "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

ZAPRASZAMY w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) zaprasza w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” Obecnie konieczna jest zmiana sposobu myślenia NGO o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. NGO powinny postrzegać dostępność nie tylko jako zbiór obowiązków, ale jako istotny obszar swojej

ZAPRASZAMY w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” Read More »

Skip to content