Zapraszamy do współpracy

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA

Każda organizacja, w szczególności członek FLOP, może wystąpić do Zarządu FLOP z propozycją nawiązana współpracy w ramach planowanego lub realizowanego projektu. We wniosku o partnerstwo prosimy wskazać:
– cele i założenia proponowanej współpracy,
– termin składania wniosku o dofinansowanie lub inne ważne terminy,
– proponowany sposób współzarządzania projektem.

Propozycja zostanie rozpatrzona przez Zarząd FLOP na najbliższym posiedzeniu. Adres kontaktowy: biuro@flop.lublin.pl  

UDZIELANIE PATRONATÓW

Patronatem Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych mogą być objęte przedsięwzięcia mieszczące się w ramach działań statutowych FLOP. Ubiegać się o patronat mogą: organizacja pozarządowa, organizacja członkowska OFOP lub inny podmiot.  Kontakt w sprawie Patronatu FLOP: biuro@flop.lublin.pl

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Osoby zainteresowane wolontariatem we FLOP zapraszamy do napisania do nas: biuro@flop.lublin.pl

PARTNERSTWA, POROZUMIENIA I UMOWY O WSPÓŁPRACY

Skip to content