Projekt „Proaktywni 60+ na START”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Proaktywni 60+ na START” był dofinansowany ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Okres realizacji projektu: 02.05.2016 r. – 31.12.2016 r. Dofinansowanie projektu: 121.765,00 PLN.

Głównym celem projektu było wzmocnienie budowy mechanizmów aktywizacji społecznej osób

w wieku 60+ w działaniach na rzecz środowisk lokalnych na poziomie dzielnic, jako istotnego

czynnika włączania seniorów w procesy partycypacyjne. Projekt był realizowany w Lublinie w 6 dzielnicach miejskich, o najwyższym stopniu natężenia problemu podeszłego wieku mieszkańców.

Grupę docelową projektu stanowiło 30 osób w wieku 60+ zamieszkałe w 6 dzielnicach mieszkaniowych Lublina, w których występuje największy stopień natężenia problemu podeszłego wieku mieszkańców: Bronowice, Śródmieście, Kalinowszczyzna, Dziesiąta, Rury i Tatary.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1. Przygotowanie i realizacja konferencji w Lublinie otwierającej realizację projektu „Proaktywni 60+ na START”.

DZIAŁ. 2 – Zdiagnozowanie potrzeb osób w wieku 60+ w dzielnicach Lublina w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

DZIAŁ. 3 – Realizacja kampanii społecznej „Proaktywni 60+ na START” promującej aktywizację społeczną i partycypację obywatelską seniorów na poziomie dzielnic miejskich.

DZIAŁ. 4 – Realizacja programu edukacyjnego „Liderzy Społeczności Lokalnych” podnoszącego kompetencje seniorów w zakresie: aktywności społecznej, partycypacji obywatelskiej i wolontariatu.

DZIAŁ. 5 – Realizacja 2 edycji szkolenia „ABC pracy z komputerem” podnoszącego kompetencje cyfrowe seniorów.

DZIAŁ. 6 – Przygotowanie i realizacja konferencji w Lublinie “Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom” upowszechniającej wyniki projektu.

Skip to content