Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest największą regionalną federacją organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 i Konwentu zorganizowanych w dn. 15-16 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 15-16 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019. W tym dwudniowym największym święcie III Sektora na Lubelszczyźnie zapowiedziało swój

Czytaj więcej »
Gala III Sektora podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z 15 października 2019 r. z Galii III Sektora w ramach LFIP 2019 i Konwentu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 15 października 2019 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie wręczono nagrody i dyplomy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego, ale co jest również ważne – same środowisko organizacji pozarządowych przyznało swoje

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018
AKTUALNOŚCI

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dn. 4 października 2018 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wręczono 100 organizacjom pozarządowym z województwa lubelskiego okolicznościowe Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 4-5 października 2018 r. odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Partnerem wspierającym wydarzenie było Województwo Lubelskie.

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018
AKTUALNOŚCI

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w Sali Operowej w CSK w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018.

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w dn. 12-13 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 12-13 października 2017 r. odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Współorganizatorem LFIP 2017 była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  Integralną

Czytaj więcej »
Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016
AKTUALNOŚCI

„NAGRODA III SEKTORA” Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego dla FLOP wręczona w dn. 9 września 2016 r. podczas Gali w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w CSK w Lublinie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał nagrodę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego „Nagroda III Sektora” w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dn. 9 września 2016 r. podczas uroczystej

Czytaj więcej »

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 20 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy jak skutecznie wdrażać standardy dostępności. Chodzi o to, aby powszechnie prospołeczność była kojarzona z dostępnością.

W dostępności nie ma drogi na skróty. Stąd istnieje potrzeba – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów stosowania zasad dostępności – dedykowanych specjalnie dla NGO, które uwzględniałyby specyfikę działania sektora pozarządowego działającego odmiennie niż sektor publiczny. W tym zakresie istnieje potrzeba przygotowania sektora pozarządowego do procesu powoływania Koordynatorów ds. dostępności. Uczestnicy Kawiarenek Obywatelskich będą mogli zapoznać się z ofertą przystąpienia do regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało utworzone w ramach nowego projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 15 października 2021 r. (piątek) w formularzu zgłoszeniowym: https://tiny.pl/9r837

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie projektu:
https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską "Dostępne NGO = NGO bez barier"

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

WSPÓŁPRACA

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content