Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest największą regionalną federacją organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie

AKTUALNOŚCI

W dn. 22 września 2020 r. podczas Gali III Sektora FLOP otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

W dn. 22 września 2020 r. podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego –

Czytaj więcej »
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 i Konwentu zorganizowanych w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 oraz Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku

Czytaj więcej »
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 2 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Emaus w Krężnicy Jarej

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 2 października 2020 r. o

Czytaj więcej »
Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl
AKTUALNOŚCI

W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51

W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się 14 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było

Czytaj więcej »
Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl
AKTUALNOŚCI

W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w „Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27

W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się 13 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w „Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl

Czytaj więcej »
Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl
AKTUALNOŚCI

W dn. 2 lipca 2020 o godz. 16.00 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlicy BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33 a

W dn. 2 lipca 2020 o godz. 16.00 odbyło się 11 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlicy BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl

Czytaj więcej »
Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl
AKTUALNOŚCI

W dn. 30 czerwca 2020 o godz. 16.30 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach

W dn. 30 czerwca 2020 o godz. 16.30 odbyło się 10 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy

Czytaj więcej »
Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl
AKTUALNOŚCI

W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, otworzyło cykl podobnych szkoleń po dłuższej przerwie

Czytaj więcej »

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 20 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy jak skutecznie wdrażać standardy dostępności. Chodzi o to, aby powszechnie prospołeczność była kojarzona z dostępnością.

W dostępności nie ma drogi na skróty. Stąd istnieje potrzeba – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów stosowania zasad dostępności – dedykowanych specjalnie dla NGO, które uwzględniałyby specyfikę działania sektora pozarządowego działającego odmiennie niż sektor publiczny. W tym zakresie istnieje potrzeba przygotowania sektora pozarządowego do procesu powoływania Koordynatorów ds. dostępności. Uczestnicy Kawiarenek Obywatelskich będą mogli zapoznać się z ofertą przystąpienia do regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało utworzone w ramach nowego projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 15 października 2021 r. (piątek) w formularzu zgłoszeniowym: https://tiny.pl/9r837

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie projektu:
https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską "Dostępne NGO = NGO bez barier"

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

WSPÓŁPRACA

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content