ZAPRASZAMY do zapoznania się z projektem wersji do testowania standardu „ NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Celem opracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Proces standaryzacji oznacza uporządkowanie działań i sposobów funkcjonowania NGO w obszarze dostępności. Standardy  wypracowane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO, będą uwzględniają specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny.

Standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierają zbiór 5 standardów, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

Do pobrania:
Wersja testowa „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” z dnia 26 października 2023 r.

Więcej na stronie: https://liderzydostepnosci.pl/

Skip to content