ZAPRASZAMY w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Zaproszenie na webinarium: "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) zaprasza w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Obecnie konieczna jest zmiana sposobu myślenia NGO o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. NGO powinny postrzegać dostępność nie tylko jako zbiór obowiązków, ale jako istotny obszar swojej działalności oraz przejaw społecznej odpowiedzialności. Organizacje pozarządowe powinny dążyć do unikania tworzenia barier i pracować nad ich znoszeniem. Dostępność to także niwelowanie barier mentalnych i panujących stereotypów wokół niepełnosprawności. Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Proces standaryzacji oznacza uporządkowanie działań i sposobów funkcjonowania NGO w obszarze dostępności.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom FLOP opracował zbiór pięciu standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”:
S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom

Temat: NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych
Czas: 30 paź 2023 11:00 Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://zoom.us/j/95404595918?pwd=UVdHd2NFWTVLNkhxSnltM05aY0Fjdz09

Identyfikator spotkania: 954 0459 5918
Kod dostępu: 664062

Więcej na stronie:
https://liderzydostepnosci.pl/

 

Skip to content