ZAPRASZAMY w dniach 12-13 października 2023 r. organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego na Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP 2023)

Plakat: Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniach 12-13 października 2023 r. w Lublinie

Zapraszamy w dniach 12-13 października 2023 r. organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego na Lubelskie Forum NGO i X Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP 2023). Lubelskie Forum odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

W pierwszym dniu Lubelskiego Forum odbędzie się konferencja, podczas której będą poruszane tematy związane z aktualną  sytuacją w III sektorze. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z sektorem obywatelskim. Integralną częścią konferencji będzie uroczysta Gala III Sektora, na której zostaną wręczone nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego,  „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uroczystość uświetni koncert w wykonaniu ANNY RUSOWICZ.

Podczas drugiego dnia Lubelskiemu Forum zaplanowano dwie sesje – łącznie 8 warsztatów tematycznych. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Lubelskim forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej do dnia 9 października 2023 r. do godz. 12.00 dostępnego na stronie https://tiny.pl/c558x

Osoba do kontaktu:
Iwona Kędziera, tel. 81 5287624, e-mail: iwona.kedziera@rops.lubelskie.pl

Do pobrania:
Program Lubelskiego Forum
Regulamin Lubelskiego Forum

Skip to content