ZAPRASZAMY w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności”

Zaproszenie na webinarium: Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) zaprasza w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności”.

Celem standardu jest wewnętrzny monitoring wdrażania przez organizacje pozarządowe zasad dostępności. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Podstawą metody jest zbiór czterech wypracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”, które obejmują:
S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych,
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności,
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami,
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
Każdy z powyższych standardów dostępności może być stosowany oddzielnie. Wobec tego stanowią one katalog wyjściowy, który może być modyfikowany poprzez wybór i zastosowanie standardu najważniejszego z punktu widzenia zapewniania dostępności w organizacji. Standardy powinny pomóc NGO w przygotowaniu się do wdrażania zasad dostępności na równi z podmiotami publicznymi. Proces standaryzacji będzie oznaczał uporządkowanie prowadzenia działań i sposobu funkcjonowania NGO w obszarze dostępności. Przy czym standardy dostępności mogą dotyczyć również obszarów, które jeszcze nie są uregulowane prawnie.

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tiny.pl/c2km3

FLOP zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00
Czas: 4 gru 2023 11:00 Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://zoom.us/j/98713610965?pwd=UktDbEdWL0VUWHBWRVovUGFqanJPQT09

Identyfikator spotkania: 987 1361 0965
Kod dostępu: 208375

Więcej na stronie:
https://liderzydostepnosci.pl/standardy-ngo-bez-barier/

 

Skip to content