Zapraszamy w dniu 12 grudnia 2023 r. na konferencję „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Plakat konferencja: „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i przedsiębiorców z woj. lubelskiego, w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 do udziału w  regionalnej konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12: DOJAZD DO WSPA

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Konferencja „Dostępne NGO = NGO bez barier” będzie służyła upowszechnieniu wyników projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie XI spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Program konferencji: „Dostępne NGO = NGO bez barier” część 1

Program konferencji: „Dostępne NGO = NGO bez barier” część 2

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 11 grudnia 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego https://tiny.pl/c2klh

Więcej informacji na stronie: www.liderzydostepnosci.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Skip to content