Uncategorized

Zdjęcia z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych

Zapraszamy na relację z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych

Jak rozwijać miasta bez barier, aby były dostępne dla ludzi? Trzeba słuchać tych, którzy je tworzą. Miasta są dla ludzi. Miasta bez ludzi, to tylko – budynki, ulice i puste przestrzenie. Dostępność jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Miasto bez barier oznacza zapewnieni dostępności przestrzeni publicznej, transportu publicznego i budynków. Dostępność to również usuwanie barier […]

Zapraszamy na relację z dnia 14 lutego 2024 r. z audytu dostępności Dworca Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych Read More »

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) we współpracy Uczelnią Korczaka-Akademią Nauk Stosowanych Wydz. Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, zapraszają w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”. W 2023 roku przypada 11. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych. Konwencja stanowi pierwszy światowy dokument prawny zmieniający

ZAPRASZAMY w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych” Read More »

Okładka: NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” Read More »

Baner projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na banerze widoczne loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,NOWEFIO

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2023

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2023, sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2023 Read More »

NGO bez barier. Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie procesu

NGO bez barier. Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami Read More »

Baner projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na banerze widoczne loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,NOWEFIO

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Edycja 2022

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Edycja 2022 sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 –

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Edycja 2022 Read More »

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8.

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8 Read More »

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8.

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8 Read More »

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8.

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8 Read More »

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie. Porządek obrad obejmował: Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum. Wybór Sekretarza Zebrania. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby). Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie Read More »

Skip to content