Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Edycja 2022

Baner projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na banerze widoczne loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,NOWEFIO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Edycja 2022 sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2022:
1 – 31 marca 2022 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
1 – 30 kwietnia 2022 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
1 maja 2022 r. – 30 września 2021 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż  30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 313.800,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

W związku z zaistniałą dramatyczną sytuacją za wschodnią granicą Polski pragniemy wyrazić solidarność z ofiarami agresji na Ukrainę.  Obecnie woj. lubelskie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych działaniami wojennymi prowadzonymi w obronie niepodległości Ukrainy.  Stąd w tegorocznej edycji konkursu premiowane będą projekty związane z niesieniem różnorodnych form pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Projekty związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy otrzymają dodatkowe 10 pkt w ramach kryteriów strategicznych. Z wniosku o dofinansowanie musi w takim wypadku wyraźnie wynikać, że projekt jest ukierunkowany na pomoc uchodźcom z Ukrainy (dotyczy to zarówno treści samego wniosku jak i budżetu).”

Wnioski można składać do 31 marca 2022 r., do godziny 23:59  wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

Przed wypełnieniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2022 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w marcu br. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (powiaty: m. Lublin, lubartowski, łukowski, puławski, rycki, radzyński).

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały przez cały okres naboru wniosków o dotację w okresie: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.


ANIAMTORZY LOKALNI

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2022

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 1 (powiaty: puławski, m. Lublin, lubartowski), tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 2 (powiaty: łukowski, rycki, radzyński), tel. 513 979 597, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2022

Do pobrania:
Regulamin Konkursu FIO 5 – edycja 2022
Budżet projektu wzór – edycja 2022
Lista obecności wzór – edycja 2022
Oświadczenie wolontariat – edycja 2022
Zgoda na wykorzystanie fotografii – edycja 2022
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – edycja 2022
Opis dokumentów księgowych – edycja 2022
Plakat ogólny FIO 5 – edycja 2022
Naklejka na sprzęt -edycja 2022
Sprawozdanie finansowe FIO 5 – edycja 2022

Więcej o projekcie:  https://lubelskielokalnie.lbl.pl/

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5

Skip to content