Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2023

Baner projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na banerze widoczne loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,NOWEFIO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2023, sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2023:
1 – 31 marca 2023 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
1 – 30 kwietnia 2023 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
1 maja 2023 r. – 30 września 2023 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż  30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 310.000,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Projekty zakładające przygotowanie stoiska i udział w Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO 29-30 czerwca 2023 roku w Kielcach otrzymają dodatkowe 10 pkt w ramach kryteriów strategicznych (powinno to dotyczyć zarówno treści samego wniosku jak i budżetu).”

Wnioski można składać do 31 marca 2023 r., do godziny 23:59  wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

Przed wypełnieniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2023 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w marcu br. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (powiaty: m. Lublin, lubartowski, łukowski, puławski, rycki, radzyński).

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały przez cały okres naboru wniosków o dotację w okresie: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.


ANIAMTORZY LOKALNIANI
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Lp.

Powiat

Animator Lokalny

1.

radzyński

Agnieszka Romanowska

a.romanowska@lgdzapiecek.pl, tel. 668 937 511

2.

puławski

Monika Samoń-Drzewicka

biuro@samoniowka.pl, tel. 607 507 879

3.

m. Lublin

Dorota Ozimek

dorotaozimek@op.pl, tel. 791 227 731

4.

lubartowski

Agnieszka Piecyk                

agnieszka.piecyk@op.pl, tel. 661 406 250

5.

rycki

Dorota Wesołek

dorwesolek@wp.pl, tel. 517 82 707

6.

łukowski

Tomasz Sych

tomasz.sych@gmail.com, tel. 578 574 060

Do pobrania:
Materiały szkoleniowe „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 1 (powiaty: puławski, m. Lublin, lubartowski), tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 2 (powiaty: łukowski, rycki, radzyński), tel. 513 979 597, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Strona tytułowa szkolenia dotacje na inicjatywy oddolne - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5. Edycja 2023

Do pobrania:

Materiały szkoleniowe.PDF

Lp.

Termin szkolenia

Godz.

Miejsce szkolenia

Powiat

Prowadzący

1.

14.03.2023 r. (wtorek)

16.00

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Józefa Piłsudskiego 17,

21-400 Łuków

łukowski

Krzysztof Jakubowski,

Krzysztof  Kowalik

2.

16.03.2023 r. (czwartek)

14.00

LGD Zapiecek   

ul. Ostrowiecka 17/21,

21-300 Radzyń Podlaski                  

radzyński

Krzysztof Jakubowski,

Krzysztof Kowalik

3.

16.03.2023 r. (czwartek)

16.00

Urząd Miejski w Nałęczowie

ul. Lipowa 3,

24-150 Nałęczów

puławski

Wojciech Dec,

Dorota Ozimek

2.

17.03.2023 r. (piątek)

14.00

Świetlica 

Nowy Bazanów 81,

08-500 Nowy Bazanów

rycki     

Krzysztof Jakubowski,

Krzysztof Kowalik

4.

17.03.2023 r. (piątek)

15.30

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Wojska Polskiego 31

21-150 Kock

lubartowski

Wojciech Dec,

Dorota Ozimek

6.

23.03.2022 r. (czwartek)

14.00

Hej! – przestrzeń młodzieżowa

ul. Peowiaków 11,

20-007 Lublin

m. Lublin

Wojciech Dec,

Dorota Ozimek

SZKOLENIA DLA ANIMATORÓW LOKALNYCH
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Lp.

Termin szkolenia

Godz.

Miejsce szkolenia

Prowadzący

1.

09.03.2023 r. (czwartek)

14.00

Szkolenie online na platformie ZOOM

Wojciech Dec,

Krzysztof Jakubowski

Do pobrania:
Regulamin Konkursu FIO 5 – edycja 2023
Budżet projektu wzór – edycja 2023
Lista obecności wzór – edycja 2023
Oświadczenie wolontariat – edycja 2023
Zgoda na wykorzystanie fotografii – edycja 2023
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – edycja 2023
Opis dokumentów księgowych – edycja 2023
Plakat ogólny FIO 5 – edycja 2023
Naklejka na sprzęt -edycja 2023
Sprawozdanie finansowe FIO 5 – edycja 2023

Więcej o projekcie:

https://flop.lublin.pl/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-5/

 https://lubelskielokalnie.lbl.pl/

Skip to content