PROJEKTY

Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

Dostępne NGO na PLUS

INFORMACJE O PROJEKCIE: Zadanie pt. „Dostępne NGO na PLUS” jest sfinansowane  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności […]

Dostępne NGO na PLUS Read More »

Plakat projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5", sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Na plakacie loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” jest sfinansowany  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2). Partnerami

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 Read More »

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na STAR realizowanego przez FLOP i LFOON

Lubelscy Liderzy Dostępności na START

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” (wniosek nr S1/0509), realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG,  (wniosek nr S1/0509), jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, w okresie:

Lubelscy Liderzy Dostępności na START Read More »

Żyj bez stresu, żyj bez bólu” – Uniwersytecki Program Edukacyjny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt “ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU – Uniwersytecki Program Edukacyjny” jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.02.00-00-T229/18-00.

Żyj bez stresu, żyj bez bólu” – Uniwersytecki Program Edukacyjny Read More »

Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”

Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” POWR.02.16.00-00-0061/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu). Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.10.2020

Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym Read More »

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców “Polskie

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 Read More »

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców “Polskie

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 Read More »

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2”

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2017 r. Dofinansowanie (FFLZB): 560.000 PLN. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 Read More »

Projekt „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

INFORMACJE O PROJEKCIE:  Projekt „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” (Netzwerk zur Verbesserung der Situation von Menschen mit psychischen Behinderungen in der Woiwodschaft Lublin) jest dofinansowany ze środków Aktion Mensch e.V. Okres realizacji projektu: 16.08.2017 r. – 15.2.2019 r. Dofinansowanie: 48.000 EUR. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: Grupę docelową projektu stanowią osoby

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim Read More »

Proaktywni 60+ do CELU

Proaktywni 60+ do CELU

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016,

Proaktywni 60+ do CELU Read More »

Skip to content