Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5

Plakat projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5", sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Na plakacie loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” jest sfinansowany  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców “Polskie Jagody” Sp. z o.o. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.12.2023 r. Dofinansowanie: 1 687 820 PLN (FLOP 168 180,00 PLN).

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Ulotka projektu

Ulotka projektu

W projekcie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) będzie odpowiedzialny za powiaty:

 • biłgorajski i gminę Zwierzyniec
 • janowski
 • kraśnicki
 • lubelski
 • opolski
 • świdnicki

Natomiast Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2) będzie odpowiedzialny za powiaty:

 • lubartowski
 • łukowski
 • m. Lublin
 • puławski
 • radzyński
 • rycki

KONKURS GRANTOWY NA MIKRODOTACJE – EDYCJA 2023

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2023:
1 – 31 marca 2023 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
1 – 30 kwietnia 2023 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
1 maja 2023 r. – 30 września 2023 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż  30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 310.000,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Projekty zakładające przygotowanie stoiska i udział w Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO 29-30 czerwca 2023 roku w Kielcach otrzymają dodatkowe 10 pkt w ramach kryteriów strategicznych (powinno to dotyczyć zarówno treści samego wniosku jak i budżetu).”

Wnioski można składać do 31 marca 2023 r., do godziny 23:59  wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

Przed wypełnieniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2023 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w marcu br. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (powiaty: m. Lublin, lubartowski, łukowski, puławski, rycki, radzyński).

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały przez cały okres naboru wniosków o dotację w okresie: od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.


ANIAMTORZY LOKALNIANI
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Animatorzy Lokalni w subregionie zachodnim województwa lubelskiego. Edycja 2023

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 1 (powiaty: puławski, m. Lublin, lubartowski), tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 2 (powiaty: łukowski, rycki, radzyński), tel. 513 979 597, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2023 r.

Harmonogram szkoleń w subregionie zachodnim województwa lubelskiego. Edycja 2023.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu FIO 5 – edycja 2023
Budżet projektu wzór – edycja 2023
Lista obecności wzór – edycja 2023
Oświadczenie wolontariat – edycja 2023
Zgoda na wykorzystanie fotografii – edycja 2023
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – edycja 2023
Opis dokumentów księgowych – edycja 2023
Plakat ogólny FIO 5 – edycja 2023
Naklejka na sprzęt -edycja 2023
Sprawozdanie finansowe FIO 5 – edycja 2023


KONKURS GRANTOWY NA MIKRODOTACJE – EDYCJA 2022:

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2022:
1 – 31 marca 2022 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
1 – 30 kwietnia 2022 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
1 maja 2022 r. – 30 września 2021 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż  30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 313.800,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

W związku z zaistniałą dramatyczną sytuacją za wschodnią granicą Polski pragniemy wyrazić solidarność z ofiarami agresji na Ukrainę.  Obecnie woj. lubelskie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych działaniami wojennymi prowadzonymi w obronie niepodległości Ukrainy.  Stąd w tegorocznej edycji konkursu premiowane będą projekty związane z niesieniem różnorodnych form pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Projekty związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy otrzymają dodatkowe 10 pkt w ramach kryteriów strategicznych. Z wniosku o dofinansowanie musi w takim wypadku wyraźnie wynikać, że projekt jest ukierunkowany na pomoc uchodźcom z Ukrainy (dotyczy to zarówno treści samego wniosku jak i budżetu).”

Wnioski można składać do 31 marca 2022 r., do godziny 23:59  wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

Przed wypełnieniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2022 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w marcu br. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (powiaty: m. Lublin, lubartowski, łukowski, puławski, rycki, radzyński).

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały przez cały okres naboru wniosków o dotację w okresie: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

ANIAMTORZY LOKALNI – EDYCJA 2022

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2022

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 1 (powiaty: puławski, m. Lublin, lubartowski), tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 2 (powiaty: łukowski, rycki, radzyński), tel. 513 979 597, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2022

Do pobrania:
Regulamin Konkursu FIO 5 – edycja 2022
Budżet projektu wzór – edycja 2022
Lista obecności wzór – edycja 2022
Oświadczenie wolontariat – edycja 2022
Zgoda na wykorzystanie fotografii – edycja 2022
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – edycja 2022
Opis dokumentów księgowych – edycja 2022
Plakat ogólny FIO 5 – edycja 2022
Naklejka na sprzęt – edycja 2022
Sprawozdanie finansowe FIO 5 – edycja 2022


KONKURS GRANTOWY NA MIKRODOTACJE – EDYCJA 2021:

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021:
do 5 lipca 2021 r. – nabór Animatorów Lokalnych przez FLOP w 6 powiatach woj. lubelskiego (łukowski, rycki, lubartowski radzyński, puławski i m. Lublin),
5 – 25 lipca 2021 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
25 – 31 lipca 2021r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
1 sierpnia 2021 r. – 31 października 2021 r. – realizacja projektów (mikrograntów).

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 322 200,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

Wnioski można składać do 25 lipca 2021 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

Przed wypełnieniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursowym dla edycji 2021 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały przez cały okres naboru wniosków o dotację w okresie: od 5 lipca do 25 lipca 2021 r.

ANIAMTORZY LOKALNI – EDYCJA 2021

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2021

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 1 (powiaty: radzyński, puławski, m. Lublin), tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 2 (powiaty: łukowski, rycki, lubartowski), tel. 513 979 597, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE ZACHODNIM W WOJ. LUBELSKIM -EDYCJA 2021

Kontakt w sprawie szkoleń: Dorota Ozimek – Specjalista ds. szkoleń, tel. 791 227 731,e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Do pobrania: 

Lista obecności na szkoleniu
Ankieta ewaluacyjna
Regulamin Konkursu – edycja 2021
Budżet projektu – edycja 2021

Lista wniosków po ocenie merytorycznej, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2021

Przedstawiamy wyniki konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, który został ogłoszony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2) w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach konkursu do 25 lipca 2021 r. wpłynęło 154 projektów, na kwotę łączną ponad 888 tyś. zł. Po ocenie merytorycznej przez ekspertów dofinansowanie otrzymało 60 projektów na łączną kwotę 323 000,00 zł.

Lista rankingowa z oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2021


BIURO PROJEKTU (OPERATOR 2):

Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53
tel. 81 533 12 17, 791 227 731
e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com, www.flop.plublin.pl

Do pobrania:
Plakat 
Ulotka str. 1
Ulotka str. 2
Baner
Papier firmowy

Więcej o projekcie:
www.lubelskielokalnie.lbl.pl
www.facebook.com/groups/392422381128935

Skip to content