ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 28 września 2022 r. (środa) o godz. 14.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 28 września 2022 r. (środa) o godz. 14.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Kawiarenka w dn. 28 września 2022 r. jest wydarzeniem towarzyszącym Lubelskiemu Forum NGO i Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022.

Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada na potrzebę – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów – w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. Standardów „NGO bez barier” obejmujących:
S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.
S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.
S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

Logo "Standardów NGO bez barier" w projekcie pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Podczas kawiarenki przewiedzieliśmy czas na swobodną dyskusję, wymianę doświadczeń oraz poczęstunek.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 26 września  2022 r. (poniedziałek) w formularzu zgłoszeniowym:  https://tiny.pl/wthz3

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie projektu:

https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Skip to content