ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Standardy NGO bez barier”

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelska "Standardy NGO bez barier"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada na potrzebę – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów – w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Celem Kawiarenek Obywatelskich będzie w szczególności wypracowanie rekomendacji dot. „Standardów NGO bez barier” w zakresie:

  • wspierania przez Koordynatora ds. dostępności w organizacji – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez NGO,
  • monitorowania działalności NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej),
  • wdrażania w NGO planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • dostosowania działań NGO do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami,
  • stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 22 października  2021 r. (piątek) w formularzu zgłoszeniowym:  https://tiny.pl/9r83g

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie projektu:

https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

 

Skip to content