ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do korzystania z portalu www. JawnaGmina.pl.

Okładka Instrukcji Portalu www.JawnaGmina.pl

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do korzystania z portalu www. JawnaGmina.pl.

JawnaGmina.pl to portal internetowy przeznaczony dla organizacji strażniczych, które prowadzą działania w zakresie monitorowania powszechnie obowiązującego prawa krajowego, którego podstawowymi źródłami są: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Prezydenta.

Portal JawnaGmina.pl powstał w ramach projektu „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” POWR.02.16.00-00-0061/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu) w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2020 r.

Celem projektu było wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia/portalu online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce.

Administratorami portalu www.JawnaGmina.pl są:

  1. Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin, zarejestrowana w rejestrze w Krajowym Rejestrze Sądowym przed Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428743, NIP: 712 327 29 46, REGON: 061 444 494.
  2. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przed Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000009613, NIP: 712 25 96 144, REGON: 431 238 297.

Do pobrania:

Instrukcja Obsługi Portalu www.JawnaGmina.pl

 

Skip to content