W dniu 23 marca 2023 r. odbyło się szkolenie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2023” w „Hej! – przestrzeń młodzieżowa” w Lublinie przy ul. Peowiaków 11

W dniu 23 marca 2023 r. odbyło się szkolenie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2023” w „Hej! – przestrzeń młodzieżowa” w Lublinie przy ul. Peowiaków 11
Zaproszenie na szkolenie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 - edycja 2023" o godz. 14.00 w dniu 23 marca 2023 r. w Lublinie

W dniu 23 marca 2023 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zorganizował szkolenie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2023”, w ramach projektu sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Z okazji Europejskiej Stolicy Młodzieży – Lublin 2023 szkolenie zorganizowano w ośrodku „Hej! – przestrzeń młodzieżowa” w Lublinie przy ul. Peowiaków 11

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące dowolne działania w zakresie pożytku publicznego oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w łącznej kwocie 310.000,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie zachodniej części woj. lubelskiego oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł.

Do pobrania:
Materiały szkoleniowe „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”

Więcej o konkursie na stronie: https://flop.lublin.pl/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-5/

Skip to content