PUBLIKACJE

STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH w mediach publicznych. RAPORT KOŃCOWY wypracowany w ramach projektu „Lubelski OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Lublin 2016

http://flop.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/06/Standardy_promocji_kampanii_spolecznych1_1.pdf

STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH w mediach publicznych. RAPORT KOŃCOWY wypracowany w ramach projektu „Lubelski OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Lublin 2016 Read More »

RAPORT ZBIORCZY z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Fundacja Wolności Lublin, marzec 2019

Arkadiusz Biały, Andrzej Juros, Zygmunt Klimczuk, Beata Romejko, Dariusz Wadowski Raport zbiorczy z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim Lublin, marzec 2019 http://flop.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_zbiorczy_2.6_POWER_popr_2021.pdf

RAPORT ZBIORCZY z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Fundacja Wolności Lublin, marzec 2019 Read More »

Skip to content