IT w kształceniu zawodowym

Projekt „IT w kształceniu zawodowym”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „IT w kształceniu zawodowym” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 148.201,68 PLN

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi programów Photoshop/Corel/CAD/Sold Edge i na temat pracy z uczniem zdolnym oraz równości szans w edukacji u nauczycieli kształcenia zawodowego / instruktorów praktycznej nauki zawodu z woj. lubelskiego.

Grupę docelową projektu stanowili nauczyciele kształcenia zawodowego i/lub i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  1. IT – Szkolenie z grafiki komputerowej (2 grupy po 12 osób), w tym: szkolenia z CorelDRAWX6 (1 grupa 12 osobowa – 40 godz.) lub szkolenia z Adobe Photoshop CS6 (1 grupa 12 osobowa – 40 godz.)
  1. IT – Szkolenie z projektowania komputerowej (2 grupy po 12 osób), w tym: szkolenia z CAD 3D (1 grupa 12 osobowa – 64 godz.) lub szkolenia z obsługi programu Solid Edge (1 grupa 12 osobowa – 64 godz.) 3. Praca z uczniem zdolnym i równość szans w edukacji (4 grupy 12 osobowe – 16 godz.)

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Skip to content