Ulotka: Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Lubelski model. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie procesu […]

Lubelski model. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności Read More »