Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór Animatorów Lokalnych w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, w 6 powiatach w zachodniej części woj. lubelskiego (łukowski, rycki, lubartowski radzyński, puławski i m. Lublin)

Plakat projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5", sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Na plakacie loga Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) prowadzi nabór Animatorów Lokalnych w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany wspólnie przez Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2).

Harmonogram konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030:

  • do 5 lipca 2021 r. – nabór Animatorów Lokalnych przez FLOP w 6 powiatach woj. lubelskiego (łukowski, rycki, lubartowski radzyński, puławski i m. Lublin),
  • 5 – 25 lipca 2021 r. – nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie www.lubelskielokalnie.lbl.pl), działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
  • 25 – 31 lipca 2021r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów (mikrogranty),
  • 1 sierpnia 2021 r. – 31 października 2021r. – realizacja projektów (mikrograntów).

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2) poszukuje po jednej osobie w 6 powiatach w zachodniej części woj. lubelskiego (łukowski, rycki, lubartowski radzyński, puławski i m. Lublin), które będą woluntarystycznie pełniły funkcję Animatora Lokalnego (pierwszeństwo mają Animatorzy z poprzednich edycjach konkursu Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO). W szczególności szukamy osób związanych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań Animatora Lokalnego będzie należeć w szczególności:

  • pomoc innym młodym organizacjom i grupom nieformalnym z danego powiatu w przygotowaniu wniosku w ramach konkursu,
  • pomoc zespołowi projektowemu w prowadzeniu działań animacyjnych, doradztwie i promocji konkursu w powiatach (w miarę swoich możliwości i czasu).

Plusy bycia Animatorem Lokalnym:

  • możliwość przyznania puli 10 pkt. dla wniosków rekomendowanych w danym powiecie,
  • wpływ na dokumentację konkursową,
  • udział w szkoleniu w Lublinie z zakresu regulaminu i pisania wniosków w konkursie.

Nabór Animatorów Lokalnych w 6 powiatach woj. lubelskiego (łukowski, rycki, lubartowski radzyński, puławski i m. Lublin) potrwa do 5 lipca 2021 r. Swoją kandydaturę prosimy przesyłać do 5 lipca 2021 r. na adres FLOP:  flop.lokalnie2@gmail.com

W treści e-maila prosimy napisać kilka słów o sobie, podać telefon kontaktowy i e-mail oraz wybrać powiat w który chcą państwo działać. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po jednej osobie dla każdego powiatu.

 

Skip to content