Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zapraszają do udziału w projekcie „Lubelska Akademia NGO” realizowanego ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030

Plakat projektu „Lubelska Akademia NGO” realizowanego ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zapraszają do udziału w projekcie „Lubelska Akademia NGO” realizowanego ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030 – Edycja 2022 – Priorytet 4: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

Celem głównym projektu “Lubelska Akademia NGO” jest trwałe wzmocnienie III sektora w woj. lubelskim, w tym wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród 60 przedstawicieli z 20 NGO z woj. lubelskiego (średnio 3 osoby z jednego NGO). Cel główny projektu osiągniemy do końca jego realizacji, tj. do 31.05.2024 r. poprzez objęcie 60 przedstawicieli z 20 NGO z woj. lubelskiego kompleksowym wsparciem systemowym.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane są:

  • Materiały projektowe tj. notatnik, długopis, teczka oraz pendrive przekazywane na pierwszych zajęciach dydaktycznych zaplanowanych w projekcie;
  • Materiały dydaktyczne (podręcznik i/lub skrypt);
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Na stronie www.lango.crb.lublin.pl (strona projektu) znajduje się opis całego projektu, co w ramach projektu oferujemy (zakładka usługi), dokumenty rekrutacyjne (zakładka rekrutacja – stąd  można pobrać dokumenty rekrutacyjne) itp.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2022 r.

Za rekrutację i koordynację po stronie FLOP odpowiada: Krzysztof Jakubowski: kontakt@krzysztofjakubowski.pl, tel. 513979597

 

Skip to content