Zapytanie ofertowe nr 3/FLOP/2021 dot. wyboru wykonawcy usługi serwisu kawowego dla ok. 20 uczestników spotkania kobiecego – kawiarenki w czerwcu 2021 r. w ramach projektu “Żyj bez stresu, żyj bez bólu” – Uniwersytecki Program Edukacyjny”

W związku z realizacją projektu “Żyj bez stresu, żyj bez bólu” – Uniwersytecki Program Edukacyjny współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na 3/FLOP/2021 na usługę serwisu kawowego (przerwy kawowej), na ok.20 osób podczas spotkania kobiecego – kawiarenki w czerwcu 2021 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zyjbezstresu.flop@gmail.com w postaci zeskanowanego dokumentu lub osobiście do biura:
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin
Ofertę należy złożyć do dnia 10 czerwca 2021 roku.
Do pobrania

formularz oferty załącznik nr 1

formularz oferty załącznik nr1

wykaz wykonywanych usług załącznik nr2

 

 

Skip to content