ZAPRASZAMY w dn. 27-28 września 2022 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum NGO i Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022)

Logo Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 w dniach 27-28 września 2022 roku w Lublinie

 

ZAPRASZAMY w dniach 27-28 września 2022 r. przedstawicieli – organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby zainteresowane działalnością III sektora z województwa lubelskiego, na Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022). Wydarzenie odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatorami Lubelskiego Forum są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). 

Warunkiem uczestnictwa w Lubelskim Forum jest przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza rekrutacyjnego na stronie https://tiny.pl/wthmh do dnia 21 września 2022 r. do godz. 12.00 oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu Rekrutacji.

Program Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 w dniach 27-28 września 2022 roku w Lublinie

Program Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 w dniach 27-28 września 2022 roku w Lublinie

Dla części osób zamiejscowych istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów.

Informacji o zapisach na Lubelskie Forum udzielają:
Iwona Kędziera tel. 81 5287624, iwona.kedziera@rops.lubelskie.pl 
Ewa Chudzik tel. 81 5287624, ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

Do pobrania:
Program Lubelskiego Forum
Regulamin Rekrutacji

Skip to content