ZAPRASZAMY w dn. 24 czerwca 2021 r. na konferencję otwierającą realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”

Plakat zapraszający na konferencję otwierająca realizacje projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START" w dn. 24 czerwca 2021 w Lublinie

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST) z woj. lubelskiego w dn. 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 16.15 do udziału w konferencji on-line otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej itp.) w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 oraz w formie telekonferencji on-line. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Tłumacz PJM będzie widoczny dla wszystkich.

Osoby, które prześlą do 24 czerwca 2021 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/9h73p otrzymają na podany e-mail link do spotkania na platformie.

Skip to content