ZAPRASZAMY w dn. 21-22 września 2021 r. organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego na Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021

Logo Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO

ZAPRASZAMY w dn. 21-22 września 2021 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną z woj. lubelskiego na Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, tegoroczne 2-dniowe święto lubelskich NGO odbędzie się częściowo w formie stacjonarnej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2 oraz online w formie wideokonferencji.

Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Spotkania jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Pierwszy dzień rozpoczniemy konferencją. W pierwszym dniu Lubelskiego Forum odbędzie się konferencja, podczas której będą poruszane tematy związane z aktualną  sytuacją w III sektorze. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związane z sektorem obywatelskim. Integralną częścią konferencji będzie uroczysta Gala III Sektora, na której zostaną wręczone nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego,  „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uroczystość uświetni koncert  „Muzyczna wędrówka po kresach” w wykonaniu Adama Szabata i Jana Kondraka. Podczas drugiego dnia Lubelskiemu Forum zaplanowano dwie sesje warsztatów tematycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej do dn. 15 września 2021 r. dostępnego na stronie https://tiny.pl/9tfmc

Dla części osób zamiejscowych istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów.

Informacji o zapisach na Lubelskie Forum udzielają:
Iwona Kędziera tel. 81 5287624, iwona.kedziera@rops.lubelskie.pl
Ewa Chudzik tel. 81 5287624, ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

Więcej na stronie: http://rops.lubelskie.pl/

Do pobrania:
Program Lubelskiego Forum
Formularz rekrutacyjny na Lubelskie Forum
Regulamin uczestnictwa w Lubelskim Forum

Ramowy program Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021_1
Ramowy program Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021_2
Skip to content