ZAPRASZAMY 21 stycznia 2021 o godz. 16.00 na spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Flagi Polska i Unii Europejskiej

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie online nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. Spotkanie odbędzie się w dn. 21 stycznia 2021 r. (czwartek) w godz. 16.00-17.30 na platformie Microsoft Teams. Współorganizatorem spotkania jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano ok. 123 mld EUR dotacji (w tym 27 mld EUR z Funduszu Odbudowy). Ponadto Polska może liczyć na około 32 mld EUR tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. Nowa perspektywa UE będzie ostatnią tak dużą szansą rozwojową w rozumieniu funduszy europejskich, dedykowaną naszemu krajowi. Wykorzystanie tych pieniędzy w jak najlepszy, najbardziej efektywny sposób w różnych obszarach – w tym też tych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – wydaje się bardzo istotne, bo taka szansa już się więcej nie powtórzy, przynajmniej w takiej formie.

Początek 2021 r. to ważny moment w przygotowywaniu nowych regionalnych programów operacyjnych (RPO). Chcemy, by NGO miały wpływ na powstające regionalne programy operacyjne. Chcemy również przypominać o Europejski Zielonym Ładzie. Obecnie już na etapie programowania będzie trzeba się zastanowić, w jaki sposób wdrażać Europejski Zielony Ład. Każdy projekt, każde przedsięwzięcie i cały program ma przybliżać nas do założeń i wskaźników, które Unia Europejska nałożyła sama na siebie do 2050 r.: neutralność klimatyczna, racjonalność kosztowa, sprawiedliwość, zrównoważony rozwój społeczny.

Podczas spotkania wspólnie wypracujemy postulaty/rekomendacje dot. specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w nowej perspektywie UE i powoływania przedstawicieli pozarządowej strony do Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2021-2027. Porozmawiamy także o największych wyzwaniach dla rozwoju Lubelszczyzny i lubelskich NGO w najbliższych latach.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich przedstawicieli NGO z regionu, w szczególności zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie UE i innych ciałach doradczo-konsultacyjnych (m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego) i/lub specjalizujących się w problematyce ochrony środowiska.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey-4a5GknunwAzC3QlMI4QfV-pHFw5x3kVSjqay8VUcV6blQ/viewform?fbclid=IwAR1xfDSeHMdagWH2Rpw62JTiD22OEMbsB_cc0ZHj3keg1tGu4XSyZlZE8pM

Skip to content