ZAPRASZAMY w dn. 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 na spotkanie plenarne online Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na STAR realizowanego przez FLOP i LFOON

ZAPRASZAMY w dn. 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 na spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).
Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego online  i podpisanie Deklaracji Ideowej.

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Kwadrat z dołączonych puzzli w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Napis Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Ikona przedstawiająca grupkę ludzików

RAMOWY PROGRAM
spotkania plenarnego online
Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Dostępności
w dn. 28 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-11.30
na platformie Microsoft Teams

1. Otwarcie spotkania i przystąpienie nowych członków do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD.
2. NGO stawiają na dostępność potwierdzoną certyfikatem, Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.
3. Nowa strona internetowa Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD.
4. Kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni” , Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD.
5. Podsumowanie spotkania i dyskusja nad dalszym harmonogramem prac Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu online na adres liderzydostepnosci@gmail.com w dn. 27 grudnia 2021 r.

Skip to content