ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu „NGO bez barier”

Ulotka szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu „NGO bez barier”. Szkolenie „NGO bez barier” (48 godz. lekcyjnych) odbędzie się w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Więcej o projekcie na stronach: www.flop.lublin.pl  i www.liderzydostepnosci.pl

Celem szkolenia modułowego „NGO bez barier” jest rozwój potencjału organizacyjnego i profesjonalizacja działań lubelskich NGO w zakresie wdrażania standardów dostępności. Szkolenie jest również elementem kampanii społecznej “Prospołeczni = Dostępni” służącej zwiększeniu świadomości i kompetencji NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (www.liderzydostepnosci.pl/prospoleczni_dostepni/).

Ze względu na zaplanowane aktywne formy szkolenia (ćwiczenia, symulacje itp.) zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów, w tym jedną osobę z niepełnosprawnością. Proces szkoleniowy (teoria i praktyka) będzie wspierany przez symulacje poszczególnych rodzajów niepełnosprawności z wykorzystaniem sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 

Przedstawiciele NGO uczestniczący w  szkoleniu nabędą kompetencje społecznych specjalistów ds. dostępności w organizacji. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu i nocleg dla zamiejscowych. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie.

Przewidziano cztery edycje szkolenia „NGO bez barier”, których realizację zaplanowano w okresie – wrzesień, październik lub listopad 2022 r.:

  • Grupa 1 (Lublin) – edycja I
  • Grupa 2 (Zamość) – edycja II
  • Grupa 3 (Chełm) – edycja III
  • Grupa 4 (Biała Podlaska) – edycja IV

Zajęcia w ramach każdej edycji szkolenia będą odbywać się w formie czterech 2-dniowych zjazdów wyjazdowych (4 zjazdy x 2 dni x 6 godz. lekcyjnych). Z uwagi na specyfikę szkolenia zajęcia będą realizowane w małych śr. 8-osobowych grupach. Uzupełnieniem szkolenia wyjazdowego będzie webinarium online. Dla NGO biorącym udział w szkoleniu NGO będzie przysługiwać doradztwo (śr. 8 godz./NGO) świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Przy czym szczegółowe terminy i miejsca szkoleń zostaną podane na początku września po  zakończeniu etapu rekrutacji uczestników.  Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja uczestników szkolenia z elementami doradztwa będzie prowadzona w sposób ciągły. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Na szkolenie można się zgłaszać do 31 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: www.tiny.pl/wqwv2

Do pobrania:

Ramowy program szkolenia „NGO bez barier” (PDF)

Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu, tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

 

Skip to content