ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i studentów w dn. 19 września 2021 r. o godz. 10.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Kawiarenka obywatelska . „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i studentów w dn. 19 września 2021 r. o godz. 10.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami” w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Spotkanie odbędzie się w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Spotkanie realizowane jest w ramach cyklu kroczących debat publicznych organizowane w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania będą odbywać się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności. Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej będzie spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Lublina pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (ok. 1-1,5 godz.). Zbiórka przy stoisku FLOP i LFOON o godz. 10 w Lublinie przy Placu Teatralnym 1.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej mogą zgłaszać się do dn. 17 września 2021 r. w formularzu zgłoszeniowym:  https://tiny.pl/9t3mt

Więcej na stronie:

https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/projekt,lublin-miasto-dostepne-spacer-badawczy-szlakiem-turystycznym-pod-katem-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami,pid4645.html

Skip to content