ZAPRASZAMY w dn. 8 lipca 2021 r. na pierwszą Kawiarenkę Obywatelską pt. „Czy Zamość jest miastem dostępnym turystycznie?” w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej przy ul. Łukasińskiego 2 E

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską „Czy Zamość jest miastem dostępnym turystycznie?” w dn. 8 lipca 2021 r. o godz. 12 w w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej przy ul. Łukasińskiego 2 E

 

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych w dn. 8 lipca 2021 r. w godz. 12.00-16.00 na pierwszą Kawiarenkę Obywatelską pt. „Czy Zamość jest miastem dostępnym turystycznie?” w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej przy ul. Łukasińskiego 2 E.

Spotkanie zapoczątkuje kroczące debaty publiczne organizowane w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania będą odbywać się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności.

Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej będzie spacer badawczy z przewodnikiem wybranym szlakiem turystycznym w Zamościu pod kątem zbadania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (ok. 1-1,5 godz.). Podczas spaceru będą prowadzone obserwacje dot. miejsc sprawiających trudności w przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów itp. Wynikiem spaceru będzie zgłoszenie przez uczestników uwag o zauważonych nieprawidłowościach oraz omówione najważniejszych aspektów związanych z utrudnieniami w zakresie dostępności architektonicznej dla turystów odwiedzających Zamość.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej mogą zgłaszać się do dn. 6 lipca 2021 r. na adres: liderzydostepności@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba do kontaktu: Dorota Ozimek – Koordynator projektu,  tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

 

Skip to content