Zapraszamy NGO z woj. lubelskiego do zgłaszania zapotrzebowania na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej swoich stron internetowych WWW pod kątem spełniania standardu WCAG 2.1

Plakat "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

Zapraszamy NGO z woj. lubelskiego, zobowiązane do stosowania zasad dostępności cyfrowej (w tym, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia), do zgłaszania zapotrzebowania na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej swoich stron internetowych WWW pod kątem spełniania standardu WCAG 2.1.  Spośród zgłoszonych NGO zostaną przeprowadzone audyty dostępności cyfrowej stron WWW dla 32 lubelskich NGO (w podziale na 4 subregiony: lubelski, bialski, chełmski i zamojski). Badaniu dostępności zostanie poddana reprezentacyjna lista podstron serwisu.

Z badań powstaną wstępne raporty z badania dostępności cyfrowej pod kątem – potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Raporty wstępne będą zawierać rekomendacje dot. eliminacji barier dostępności cyfrowej. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW.

Badania dostępności cyfrowej stron WWW będą prowadzone w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zgłoszenia na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych WWW będą przyjmowane do dn. 10 marca 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://tiny.pl/9944h

Skip to content