ZAPRASZAMY na spotkanie otwarte z NGO – woj. lubelskie w dn. 1 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Plakat zapraszający na wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi.

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 1 czerwca 2021 r., godz. 17.00-20.00 na platformie ZOOM.

Chętnych prosimy o zgłoszenia przez formularz: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc2Xyeqan-P…/viewform do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.

 

RAMOWY PROGRAM

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA
Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP),
Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP
Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR).
Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL),
Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS,
Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON),
Justyna Spryszak, przedstawiciel RDPP WL ze strony pozarządowej do Konwentu Wojewódzkich RDPP.

I. SESJA TEMATYCZNA
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy,
Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

II. SESJA TEMATYCZNA
• Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
• Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

III. SESJA TEMATYCZNA
• Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) – wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
• Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego

MODERATOR SPOTKANIA
Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

ORGANIZATORZY WYDARZENIA
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:
– Radą Działalności Pożytku Publicznego,
– Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
– Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
– Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
– Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
z partnerami regionalnymi:
– Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
– Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
– Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Skip to content