ZAPRASZAMY na relację z uroczystej Gali przyznania nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” w dniu 21 kwietnia 2023 r., podczas konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności” w WSPA w Lublinie

Konferencja "Lubelscy Liderzy Dostępności" w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się konferencja „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego programu Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”. Konkurs stanowi integralną część kampanii społecznej „Prospołeczni = Dostępni” , podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.

Podczas Gali wręczono trzy nagrody:

Za zajęcie I miejsca dla Pani Joanna Gierak za artykuł „Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…)”. Nagroda przyznana za rzetelną i obiektywną działalność na rzecz monitorowania występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności, musi być przyjazna wszystkim – czyli dostępna dla każdego.

Za zajęcie II miejsca dla Pana Łukasza Lewickiego za artykuł „Dostępność w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni LSM”. Nagroda przyznana za wkład w edukację społeczeństwa na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby osoby z niepełnosprawnościami miały w pełni samodzielny i równy dostęp do wszystkich obszarów życia społecznego, musi być zapewniona dostępność usług publicznych – takich jak mieszkalnictwo.

Za zajęcie III miejsca dla Pani Eweliny Orzechowskiej za artykuł „Jestem bardzo ciekawa, z czym kojarzy się wam określenie “GENIUSZE ARCHITEKTONICZNE”?”. Nagroda przyznana za popularyzowanie wiedzy o różnych aspektach dostępności przestrzeni publicznej z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła społeczności lokalnej, musi być przyjazna wszystkim, bez względu na sprawność ruchową lub poznawczą.

Galę uświetni występ Grupy wokalnej “Ach To My” z WTZ PSONI Koło w Świdniku.

Skip to content