ZAPRASZAMY na relację z przyznania przez ZS FLOP nagród „Złoty Parasol NFO” podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022)

W dniu 27 września 2022 r. podczas Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał na uroczystej Gali III Sektora nagrody „Złoty Parasol NFO”

W dniu 27 września 2022 r. podczas Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał na uroczystej Gali III Sektora nagrody „Złoty Parasol NFO” w czterech kategoriach:

I. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Fundacji Wolności, w kategorii „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” dla Fundacji Wolności za aktywne wspieranie działań na rzecz rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz ogromną pasję i determinację w wypełnianiu od 10 lat misji, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

II. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za wieloletnią współpracę i aktywne zaangażowanie w działania podejmowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych.

III. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pani Małgorzaty Romanko, w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za profesjonalizm i szczególną umiejętność współpracy oraz niezwykły przykład osobistego zaangażowania w przygotowywanie, we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, kolejnych edycji wydarzenia będącego największym świętem III sektora na Lubelszczyźnie.

IV. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, w kategorii „Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji w 2021 roku”, za zorganizowanie „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego”, jako oddolnej inicjatywy integrującej szerokie grono przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych oraz instytucji publicznych.

Skip to content