ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022) zorganizowanego w dn. 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Relacja z Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022) zorganizowanego w dn. 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W dn. 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się IX edycja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022) i Lubelskiego Forum NGO. Przez ostatnie lata Lubelskie Forum stało się wydarzeniem promującym rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi. Impreza stała się też największym corocznym 2-dniowym świętem III sektora na Lubelszczyźnie. Organizatorami Lubelskiego Forum są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Konferencję w dn. 27 września 2022 r. otworzyła Pani Małgorzata Jarosińska–Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W imieniu Wojewódzkiej Rady wystąpił Pan Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Natomiast Lubelskie Forum w imieniu sektora pozarządowego otworzył Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Pierwszego dnia Lubelskiego Forum w dn. 27 września 2022 r. Pan Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca dyrektora NIW-CRSO, przedstawił pakiet rządowych programów finansowania działalności NGO przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Z kolei Pan Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zaprezentował możliwości wsparcia dla NGO jako odbiorców i realizatorów projektów w ramach nowego programu unijnego EFS+ 2021–2027. Pan Jan Karpowicz z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, omówił rolę podmiotów ekonomii społecznej na gruncie nowych przepisów ustawy o ekonomii społecznej. Natomiast Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko, reprezentujący Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, przedstawił rolę NGO w komitetach monitorujących regionalne programy w nowej perspektywie unijnej na lata: 2021-2027. Następnie Pani Maria Król ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” oraz Ojciec dr Filip Leszek Buczyński z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia przestawili podejmowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Jednym z ważniejszych punktów pierwszego dnia Lubelskiego Forum był panel dyskusyjny „Rola NGO i podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych”. Moderatorem dyskusji był prof. Mirosław Grewiński. W panelu wystąpili:
Pani Agnieszka Chmielewski, Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego,
Pan Grzegorz Chmielewski, Fundacja Powiemy To,
Pan Andrzej Rybus–Tołłoczko, Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,
Pani Anna Ostasz, Centrum Usług Społecznych w Bełżycach,
Pan Łukasz Budyńczuk, Departament Wdrażania EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego.

Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala III Sektora, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z woj. lubelskiego. W tym zakresie wręczono Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Dyplomy Uznania przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Ponadto wręczono Nagrody Trzeciego Sektora przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz nagrody Złoty Parasol NGO przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uroczystość Gali III Sektora uświetnił koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

W dn. 28 września 2021 r. podczas drugiego dnia Lubelskiego Forum odbyły się sesje warsztatów tematycznych:
“Mikrogranty” – Irena Gadaj, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
“Łańcuch dostępności” – dr Anna Bieganowska-Skóra, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych.
“Motywowanie wolontariuszy” – Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie.
“Media dostępne dla NGO” – Dominika Biaduń, Tomasz Biaduń, Agencja Reklamowa
Kopalnia Inspiracji.
“Przestrzeń publiczna bez barier (warsztaty praktyczne)” – Paweł Romański, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
“Kluczowe aspekty w rozwoju organizacji. Studium przypadku Stowarzyszenia Czajnia” – Marcin Rechulicz, Stowarzyszenie Czajnia,
“Głuchy telefon – Komunikacja w organizacji” – Mirosław Urban, INSPI,
“Usługi społeczne” – dr Ewelina Szkutnicka, Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.

Wydarzeniem towarzyszącym była Kawiarenka Obywatelska “Dostępne NGO = NGO bez barier” zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Skip to content