ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO zorganizowanych w dn. 21-22 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021

W dn. 21-22 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się VIII edycja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP 2021) realizowana wspólnie z Lubelskim Forum NGO. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Przez ostatnie lata Lubelskie Forum stało się cykliczną imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz – jako największe regionalne Święto Lubelskich NGO oraz wydarzenie promujące rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczna VIII edycja Lubelskiego Forum, ze względu  na ograniczenia COVID-19, odbywała się hybrydowo (stacjonarnie oraz w formie wideokonferencji).

Podczas Lubelskiego Forum mówiono o wielu aktualnych sprawach ważnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest procesem. Organizacje pozarządowe nieprzypadkowo określa się III Sektorem, ponieważ są tak samo ważne jak sektor publiczny i sektor prywatny. Dialog obywatelski między NGO i JST nie jest możliwy bez współpracy międzysektorowej. Stąd Lubelskie Forum było świetną okazją do lepszego wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych interesujących kontaktów międzysektorowych.

Konferencję otworzył Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W imieniu sektora pozarządowego wystąpił Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W pierwszym dniu Konferencji poruszono kwestie związane z nowym programem finansowania działalności organizacji pozarządowych, które przedstawił Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Następnie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP omówił rozwój Centrów Usług Społecznych, jako szansę  na zrównoważony rozwój podmiotów ekonomii społecznej i sektora obywatelskiego. W dalszej kolejności  Pan Andrzej Radniecki, Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, omówił zmiany w ustawa o ekonomii społecznej. Poza tym Pani Magdalena Arczewska, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, wskazała jak pandemia COVID-19 zmieniła sektor pozarządowy? Z kolei Pan Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, przedstawił jak NGO mogą pokonać każdy kryzys.

Jednym z ważniejszych punktów pierwszego dnia Lubelskiego Forum był panel dyskusyjny „NGO w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania”. Moderatorem dyskusji była Pani Magdalena Arczewska, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

W roli panelistów wystąpili:

Pan Przemysław Jaskiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Pan Andrzej Radniecki, Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,

Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Pan Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności,

Pan Waldemar Weihs, Prezes Fundacji „Mekury”.

Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala III Sektora, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z woj. lubelskiego. W tym zakresie wręczono Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Dyplomy Uznania przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.  Ponadto wręczono Nagrody  Trzeciego Sektora przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz nagrody Złoty Parasol NGO przyznawane przez  Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uroczystość Gali III Sektora uświetnił koncert  „Pieśni kresów naszych” w wykonaniu Adama Szabata i Jana Kondraka.

W dn. 22 września 2021 r. podczas drugiego dnia Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskiego Forum NGO odbyły się warsztaty i webinaria tematyczne:

W1. Narzędzia stosowane w aplikowaniu o dotacje – Małgorzata Czarnecka, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES.

W2. Zaciekaw, zaangażuj, zaproś. Pierwsze minuty w wystąpieniach publicznych – Mirosław Urban, INSPI.

W3. Fundraising inny niż granty – Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

W4. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Inspiracje, dobre praktyki i technologie – Majka Lipiak, Fundacja Leżę i Pracuję.

W5. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje – Maciej Mulawa, Irena Gadaj, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

W6. Sprawozdawczość NGO – planowane zmiany – Alicja Gawinek, Ogólnopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W7. Jak z pomocą Internetu rozwinąć organizację i dotrzeć do nowych odbiorców? – Sebastian Skórski, Firmy Jutra.

W8. 50+ pomysłów na działanie na wsi – Karolina Suska, Dom Kultury w Łaziskach.

Skip to content