ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 i Konwentu zorganizowanych w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 oraz Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna VII edycja LFIP oraz Konwent odbywały się w nietypowych warunkach spowodowanych epidemią COVID-19. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, tegoroczne największe 2-dniowe Święto Lubelskich NGO po raz pierwszy odbywało się częściowo w formie stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line i webinariów. Dzięki temu wydarzenie o charakterze regionalnym, mogło być „na żywo” obserwowana w całym kraju.

Podczas LFIP 2020 i Konwentu mówiono o wielu aktualnych sprawach ważnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe nieprzypadkowo określa się III Sektorem – pozarządowym, ponieważ są tak samo ważne jak I Sektor – publiczny i II Sektor – prywatny. Jednak, aby sektor pozarządowy mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Lubelszczyzny i społeczeństwa obywatelskiego, to musi być obecny w przestrzeni publicznej. Temu służy corocznie organizowane Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Konferencję otworzył Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W imieniu sektora pozarządowego wystąpił Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W pierwszym dniu Konferencji poruszono kwestie związane z nową perspektywą finansową Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, które przedstawił Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ponadto Pan Kamil Bobek, Z-ca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował wykład „Ekonomia społeczna – dziś i jutro”.

Jednym z ważniejszych punktów w programie pierwszego dnia LFIP 2020 i Konwentu był panel dyskusyjny: „Dostępność Plus w województwie lubelskim – perspektywa współpracy różnych sektorów”. Moderatorem spotkania był dr Andrzej Juros, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wśród zaproszonych znakomitych panelistów znaleźli się:

Pani Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,

Pani Marzena Pieńkosz-Sapieha, Rada Dostępności, Rada Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Monika Mirosław, Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,

Pan Radosław Sałata, Wójt Gminy Borki, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Integralną częścią LFIP 2020 i Konwentu była uroczysta Gala III Sektora, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców z woj. lubelskiego. W tym zakresie Pan Jarosław Stawiarski, Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali również: Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa i Pani Stanisława Raczkiewicz. Następnie przekazano laureatom „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego:

I. Nagrodę w kategorii „Samorząd wspierający działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019” otrzymała Gmina Borki, zaś wyróżnienia – Gmina Kłoczew i Gmina Urzędów.

II. Nagrodę w kategorii „Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019” otrzymał Pan Mariusz Czuryło, zaś wyróżnienia – Pan Bogdan Smogorzewski i Pan Tomasz Widerlik.

III. Nagrodę w kategorii „Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019” otrzymał Pan Mariusz Szczepanik, zaś wyróżnienia – Pan Artur Czesław Kwapiński i Pani Ewa Rębecka.

IV. Nagrodę w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca Trzeci Sektor i Województwo Lubelskie 2019 (Mały Ambasador)” otrzymało Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Biała Podlaska, zaś wyróżnienia – Koło Gospodyń Wiejskich w Czemiernikach i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

V. Nagrodę w kategorii „Wolontariusz roku 2019” otrzymał Pan Mateusz Karczmarz, zaś wyróżnienia – Pani Maria Stepaniuk i Pan Damian Krasiński.

Na koniec wręczono nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych:

I. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w kategorii „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”.

II. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”.

III. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pani Ewy Rębeckiej w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”.

IV. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pani Moniki Samoń-Drzewickiej z Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny w kategorii “Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji w 2019 roku”.

V. „ZŁOTY PARASOL NGO” z okazji 25-lecia Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, jako wyrazy uznania za wieloletnią aktywną działalność społeczną, wielki profesjonalizm oraz dotychczasowy trud włożony na rzecz rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymali:

Pan Andrzej Juros

Pani Iwona Kędziera

Pan Wojciech Dec

Pani Justyna Spryszak

Pan Zygmunt Klimczuk

Pani Agnieszka Bugała

Uroczystość Gali III Sektora uświetnił znakomity recital Piotra Selima z Lubelskiej Federacji Bardów.

W dn. 23 września 2020 r. podczas drugiego dnia LFIP 2020 i Konwentu odbyły się warsztaty i webinaria tematyczne.

W1. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej – poprowadzone przez Pana Przemysława Kozaka, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS).

W2. Nowoczesne technologie w organizacji – poprowadzone przez Panią Zuzannę Fałęcką, specjalistkę ds. wsparcia NGO w Fundacji TechSoup.

W3. Design Thinking – poprowadzone przez Panią Annę Miszczak-Kowalczuk, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

W4. Fundusze norweskie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – poprowadzone przez Panią Annę Fedas, Fundacja im. Stefana Batorego oraz Panią Marię Perchuć-Żółtowską, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Skip to content